Начало Новини Актуално Близо 150 фирми ще получат допълнителни средства за технологична модернизация и иновации

Близо 150 фирми ще получат допълнителни средства за технологична модернизация и иновации

Актуално
допълнителни средства технологична модернизация

Управляващият орган на Оперативна програма Конкурентоспособност взе решение да увеличи с над 85 млн. лева бюджета на процедурата за технологична модернизация в малки и средни предприятия. Това ще позволи да бъдат финансирани още 121 проектни предложения при запазване на съотношението между микро, малки и средни предприятия, съгласно Насоките за кандидатстване.

Безвъзмездна финансова помощ ще получат 14 микро, 62 малки и 45 средни предприятия от резервния списък, покрили минималните критерии за техническа и финансова оценка.

Увеличението на бюджета по процедурата е в резултат на решението на Комитета за наблюдение от месец юли, което позволява Управляващият орган, съгласно наличните средства по съответната приоритетна ос на Оперативната програма и качеството на постъпилите проектни предложения, преминали успешно всички етапи на оценка, за които не е достигнало финансиране, да увеличава бюджета на процедурите, обявени в периода 2011 – 2013 г., включително и с над 50%, както и да сключва допълнителни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Основната цел на процедура Технологична модернизация в малки и средни предприятия е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.

Едновременно с това бяха сключени допълнително 21 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата за подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги. Така бюджетът по процедурата се увеличава с близо 33 млн. лева до 82 млн. лева.

Това увеличение дава възможност да бъдат финансирани всички проекти, преминали успешно техническа и финансова оценка по процедурата. Промяната е факт, след като през месец май Комитетът за наблюдение одобри предложението на Управляващия орган на ОП Конкурентоспособност за увеличаване на бюджета на процедурата.

Още новини