Начало Новини Близо 14 милиона лева безвъзмездно финансиране получава Индустриална зона Загоре – Еленино по Плана за възстановяване и

Близо 14 милиона лева безвъзмездно финансиране получава Индустриална зона Загоре – Еленино по Плана за възстановяване и устойчивост

 

Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи развитието и изграждането на общо 11 индустриални зони и парка в страната, основно в Северна България. Те получават безвъзмездно финансиране в размер на близо 207 млн. лв. Средствата са от Плана за възстановяване и устойчивост по Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции (AttractInvestBG).

По процедурата, обявена от Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност към Министерството на иновациите и растежа, кандидатстваха 20 проекта със заявено финансиране в размер на близо 384 млн. лв.

Финансиране ще получат общо 11 индустриални парка и зони в десет града: Русе, Шумен (два индустриални парка), Свищов, Ловеч, София, Бургас, Стара Загора, Видин, Търговище. Приоритет по програмата имаха кандидатите в Северна България, с цел да се намалят регионалните дисбаланси в страната.

Сред класираните за финансиране проекти 7 са за съществуващи индустриални паркове/зони, създадени преди 28.04.2022 г.

4 проекта са за нови и в процес на изграждане индустриални паркове/зони, създадени след 28.04.2022 г.

По процедурата на МИР по ПВУ бяха допустими за кандидатстване оператори на всички индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или в напреднал етап на развитие. Допустими дейности за безвъзмездната финансова помощ са: изграждане и реконструкция и рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура; вътрешна техническа инфраструктура в границите на индустриалния парк/ зона; научно-изследователска (иновативна) инфраструктура; екологична вътрешна инфраструктура (зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили).

Списъците с одобрените и резервните проекти можете да видите тук:

 

Данните за BG-RRP-3.007-0022 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ АД:

Стимулиране на икономическия растеж в региона чрез създаване на благоприятни условия за инвеститорите в Индустриална зона Загоре – Еленино

Общо допустими разходи на проекта: 17 356 959.54 лв.

Общ размер на средствата от Механизма: 13 883 954.98 лв.

Общ размер на собственото съфинансиране: 3 473 004.56 лв.

 

Източник: stzagora.net

Още новини