Начало Новини Актуално Близо 1 млрд. това въглища са добити от създаването на Мини Марица изток ЕАД

Близо 1 млрд. това въглища са добити от създаването на Мини Марица изток ЕАД

Актуално
Мини Марица изток

От началото на експлоатацията на източномаришкото въглищно находище в Мини Марица изток ЕАД са добити 968 млн. тона въглища. За разкриване на въглищните пластове са изкопани, транспортирани и насипани 4 млрд и 89 млн. кубически метра земна маса от трите поделения.

От началото на 2011 г. в компанията са добити над 18 млн. тона въглища, което е повече от 30 % спрямо същия период за 2010 г. Разкривните работи отбелязват ръст от 40% спрямо миналата година и от началото на годината са изкопани, насипани и транспортирани близо 59 млн. кубически метра земна маса, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Като резултат от високите добиви и ритмичната  реализация на добиваната суровина в четирите централи от комплекса Мини Марица изток отчита 44 млн. лева печалба за първото полугодие. Краткосрочните задължения намаляват с близо 55 млн. лева, като своевременно се извършват всички разплащания в определените срокове. Само за първото полугодие на 2011 г. дружеството е внесло в държавния бюджет над 30 милиона лева данъци, 7,5 млн. лева концесионна вноска и 8,3 млн. лева за фонд Напускане. Важно за развитието на дружеството е и нарастването на производителността на труда на персонала.

Тези факти дават право ръководството и целият екип на Мини Марица изток ЕАД да посрещнат професионалния си празник 18 август с удовлетворение от свършената работа. За усърдието, което полагат, и с цел стимулиране на персонала за спазване на безопасни и здравословни условия на труд и подобряване на производствените резултати, целеви награди по повод Деня на миньора получават трите добивни участъка в поделенията, както и цех Механична работилница в Рудник Трояново-1, участък Ремонт багери – мех. част в Рудник Трояново-север и участък Електроснабдяване в Рудник Трояново-3.

Следвайки политиката на корпоративна социална отговорност и почитайки св. Иван Рилски - закрилник на миньорите и всички българи, от въгледобивното дружество дариха по 100 тома класическа българска литература на издателство Захарий Стоянов за жителите на радневските села Трояново и Любеново чрез техните читалища.

В 9,00 часа на 18 август ще бъдат поднесени цветя пред архитуктурния ансамбъл  на светеца покровител на миньорите, с автор проф. Минчо Минев, извисяващ се в най-високата част на Раднево.

Още новини