Начало Новини Актуално Бизнесът в България изпреварва шведския по оптимизъм

Бизнесът в България изпреварва шведския по оптимизъм

Актуално
европалати

Евролалати (Асоциация на европейските търговско-промишлени палати) за 19-та поредна година проведе изследване Европейски икономически преглед 2012 - Eurochambres economic survey 2012 сред 70 000 фирми в Европа. За 13-и път страната ни участва в тази инициатива.

Българската търговско-промишлена палата проучи мнението на 586 фирми, членове на Палатата, от които 371 (63%) са в промишлеността и 215 (37%) в сферата на услугите.

На пресконференция председателят на БТПП Цветан Симеонов представи проучването с акцент резултатите за България. Перспективите в България за 2012 г. са предимно положителни и попадаме сред първите страни по оптимизъм в различните индикатори, подчерта той.

Предимно оптимистичните очаквания на българските фирми за бизнес климата през 2012 г. ни поставят на първо място сред останалите държави. След нас са Швеция, Турция и Румъния, а на другия полюс са Гърция, Дания и Австрия, при които песимистичните очаквания превишават значително положителните.
Германският бизнес, основен партньор на българските фирми, има също предимно положителни очаквания за 2012 г., докато в Италия и франция песимистичните очаквания изпреварват оптимизма.

Малко над половината от бизнеса в България (56.9%) очаква увеличение в приходи от продажби извън страната.
Заслужава да се отбележи, че Гърция, при която до момента преобладаваше повече песимизъм, сега е сред първите страни, очакващи увеличение на приходите от продажби извън страната. Турция, Естония и Полша също имат повече положителни перспективи за износа през 2012 г.

При Унгария и Чехия песимистичните очаквания са в превес за 2012 г. и ги поставят на последните места спрямо останалите европейски държави.

Положителните прогнози за износа през 2012 г. се различават от предвиждания сценарий за предпазливост и несигурност. Впечатляващо е, че оптимизмът по отношение на износа до голяма степен идва от бизнеса в еврозоната, който ясно идентифицира чуждите пазари като ключов източник на продажби за следващите 12 месеца.

Очакванията у нас за заетостта през 2012 г. са близки до тези през 2011 г. Положителните перспективи за увеличение на заетостта през 2012 г. в Турция, Белгия и Естония изпреварват нивото на оптимизъм сред българските фирми. Преобладаващи негативни очаквания имат фирмите от Гърция, Испания и Кипър. Те попадат сред ТОП 3 на страните, които имат отрицателни перспективи за заетостта през 2012 г.

Перспективите за инвестициите на българските фирми догодина като цяло са положителни. И тук, както при заетостта, оптимизмът не е във високи стойности, въпреки това основният дял от фирмите - 47,3%, смятат да запазят нивото на инвестиции в страната.

Трите държави, при които положителните перспективи за увеличение на инвестициите изпреварват в най-голяма степен негативните очаквания, са Турция, Полша и България. Очакванията на румънските фирми за 2012 г. бележат значителен ръст спрямо очакванията, които са имали за 2011 г.

При повече от половината държави перспективите са предимно отрицателни, като най-много песимизъм за нивата на инвестициите се открива в Гърция, Португалия и Испания.

Информация: вестник Национална бизнес поща

Още новини