Начало Новини Актуално Бизнесът стои зад създаването на Агенция за храните

Бизнесът стои зад създаването на Агенция за храните

Актуално

Стара ЗагораБизнесът стои принципно зад създаването на Агенцията по храните, стана ясно по време на дискусията за представянето на структурата и функциите на Българската агенция по безопасност на храните в хотел Шератон днес, която бе открита от министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

Според министър Найденов макар идеята за изграждането на агенция, която да извършва единен контрол върху хранителната верига и да прилага европейски стандарти, да не е нова, едва сега е постигнат политически консенсус и има ясна политическа воля за изграждането й. Това е станало ясно при дебата за приемането на стратегията за нейното приемане по-рано тази година, подчерта министърът.
Д-р Светла Чамова, изпълнителен директор на Асоциацията на месопреработвателите в България заяви, че бизнес операторите по принцип  са за създаването на единен орган за изследване на риска и контрол на безопасността на храните, за да има единни принципи и изисквания към бизнес операторите от страна на институциите.
За нас е важно правилата да са ясни и предвидими, допълни Мариана Кукушева, председател на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България. Защото предвидимост в бизнеса означава сигурност и просперитет, а следователно и пълна държавна хазна, поясни тя.
Заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров подчерта, че е много важно новата Агенция за безопасност на храните да бъде разглеждана не като „репресивен” и контролиращ орган, а именно в контекста на стремеж към изграждане на нова философия на взаимодействие между компетентния орган по безопасността на храните и бизнеса, като в нея се търси партньорския подход на решаването на проблемите и споделянето на отговорността за безопасността и поддържането на стандартите на производството на храни и напитки.
В структурата на агенцията е предвидено създаването на качествено ново звено, в което ще се изследва и анализира риска при производството и предлагането на храни, което ще съответства изцяло на структурата и функциите на Европейския орган по безопасност на храните EFSA, посочи от своя страна д-р Венцислава Тасева, директор на дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните”. Тя подчерта, че тази нова дирекция за анализ на риска ще има изцяло научно-изследователски функции и няма да се занимава с контролна дейност, така както това прави и EFSA. Д-р Тасева информира, че в 16 от 27-те страни-членки има създадени подобни агенции по безопасност на храните. В 9 държави агенциите са на подчинение на министерствата на земеделието, в 2 са към министерство на здравеопазването, и в една е на подчинение на няколко министерства едновременно. Тя подчерта, че при изготвянето на структурата на Българската агенция по безопасност на храните е проучен опита на всички държави-членки, и е почерпено най-вече от практиките и от системата на действие на съответните структурите в Германия, Холандия и Литва.
Ние сме силно амбицирани в първите дни на 2011 година агенцията да заработи, подчерта заместник-министър Цветан Димитров, като уточни, че е предвидено дотогава проекто-закона за създаването на структурата на агенцията да бъде поместен на електронната страница на Министерство на земеделието и храните за обществено обсъждане, като в бърз порядък бъде придвижена и към Министерски съвет, а след това и за обсъждане в Народното събрание.
В момента работим усилено по промените в 23 закона, допълни и д-р Тасева, като уточни, че успоредно се подготвя и правилника за дейността на агенцията, който ще може да се приеме едва след приемането на закона за дейността на агенцията.
Тя посочи още, че са предвидени гратисни периоди за времето след приемането на новите нормативни документи, за да имат време бизнес операторите да се подготвят за приемане и адаптиране към промените. В тези гратисни периоди ще продължат да действат настоящите правила и структури, така че да няма сътресения в секторите, които ще се регулират от новата агенция.
От своя страна д-р Войнов, директор на НВМС, една от 4-те настоящи структури, които ще се влеят в новата агенция, определян като нейн бъдещ „гръбнак”, подчерта в отговор на въпрос от страна на бизнеса, че досегашната практика на определяне на „официален ветеринарен лекар” в предприятията ще бъде запазена, както и действието му на ротационен принцип.
Останалите структури, които ще се влеят към новата агенция са Националната служба по зърното и фуражите, Националната служба по растителна защита, Националния център по опазване на общественото здраве към Министерство на здравеопазването и онази част от РИОКОЗ, която има отношение към регламентирането на дейности, свързани  с безопасността на храните, стана ясно още днес по време на дискусиите.

Още новини