Начало Новини Актуално Бизнесът ще спестява по 313 млн. лева годишно от намаляване на административната тежест

Бизнесът ще спестява по 313 млн. лева годишно от намаляване на административната тежест

Актуално
Трайчо Трайков

Административната тежест е ключов елемент от качеството на бизнес средата. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков по време на конференция, посветена на политиката за намаляване на административната тежест на национално и европейско равнище.

На форума бяха представени резултатите от досегашната работа за намаляване на административната тежест и бъдещите стъпки в тази посока, съобщиха от пресцентъра на икономическото министерство.

По 313 млн. лева годишно ще може да спестява бизнесът от 2014 г. в резултат на ново намаляване на административната тежест, стана ясно по време на форума. Това е установено при прегледа на 20 закона, 239 подзаконови нормативни акта към тях и 193 свързани акта от европейското законодателство. Това е вторият етап от работата по намаляване на административната тежест. В резултат на първия етап беше приет национален план, според който тежестта трябва да бъде съкратена с 20% до края на следващата година. Предстои планът да бъде допълнен с нови мерки в резултат на изследването.

По думите на министър Трайков един от ключовите инструменти за намаляване на административната тежест, е електронното правителство и внедряването на електронни услуги. Той даде пример с въвеждането на електронен болничен лист и елиминирането на необходимостта фирмите да водят дневник на болничните, което може да спести на бизнеса над 100 млн. лева годишно. Ползите са колосални и това е посоката, в която смятаме, че си заслужава да вървим, каза министър Трайков пред участниците във форума.

Той отбеляза и обективното противоречие между очакванията на компаниите и гражданите за все повече регулиране и държавна намеса с оглед гарантиране спазването на техните права от една страна и от друга – намаляването на административната тежест. Начинът да се преодолее това противоречие е да има ясни и прости правила и система за гарантиране на спазването им, добави министърът.

Намаляването на административната тежест не означава дерегулиране, а премахване на остарели, излишни или повтарящи се изисквания за представяне на информация пред администрацията.

Нормативите, обект на новото изследване, изискват от бизнеса 918 задължения за информиране, които му струват 2.7 млрд. лева. Установено е, че тези задължения са с най-голяма стойност по четирите закона на данъчното право – ЗДДС – 36% от стойността на всички оценени задължения за информиране, КСО – 22%, ЗКПО – 16%, ДОПК – 10% и други. Това се дължи на факта, че тези задължения за информиране се отнасят до голям брой фирми и са с голяма честота на изпълнение. От друга страна, най-скъпите задължения за информиране касаят Закона за опазване на околната среда. Административната тежест за представянето на доклад по ОВОС е оценена на повече от 420 хил. лева, а тази за заявление за издаване на комплексно разрешително – над 200 хил. лева.

В резултат на прегледа са направени общо 302 предложения за намаляване на административната тежест. 85 от предложените мерки са свързани с промени в Закона за управление на отпадъците, следван от Закона за енергетиката – 66 мерки, Закона за чистотата на атмосферния въздух – 27 мерки, Кодекса за социално осигуряване – 22 мерки и други.

Основната част от предложенията за намаляване на административната тежест са свързани с подаване на сведения по електронен път, събиране на данни служебно от администрацията, вместо да бъдат изисквани от бизнеса, премахване на дублиращи се или ненужни задължения за информиране, намаляване на честотата на подаване на информация, опростяване на терминологията и намаляване на сложността на нормативните разпоредби.

Друга голяма тема, свързана с по-доброто регулиране, е определянето на размера на таксите, които държавните институции взимат от бизнеса. Държавата не трябва да прави бизнес от това, че обслужва бизнеса, отбеляза още министър Трайков и припомни, че със законова промяна през тази година беше въведен принципът за разходоориентиран размер на административните такси. Методологията за определянето им е готова, надявам се до края на годината съвместно с МФ да я внесем за разглеждане в Министерския съвет, каза министърът.

До момента са проведени две измервания на административните разходи, породени от общо 53 закона, 291 подзаконови акта и 193 свързани акта от европейското право. На база на първото измерване през март 2009 г. бе приета национална цел за намаляване на административната тежест с 20% до края на 2012 г. Приет е План за намаляване на административната тежест, който съдържа 135 мерки. Изпълнението им трябва да осигури намаляване на административната тежест с 20% - или 26 млн. лева годишно, до края на следващата година. Към края на септември от този план са изпълнени 89 мерки, а 37 са в процес на изпълнение. Така например подаването по електронен път на годишна данъчна декларация и на годишен отчет за дейността спестява на бизнеса повече от 2.3 млн. лева годишно, над 12 млн. лева годишно се спестяват от премахнатото задължение фирмите, които не са извършвали дейност през годината, да подават годишен отчет за дейността.

Новият преглед ще допълни действащия план с мерки за изпълнение до 2014 година. В момента се работи и по трети етап на измерване на административната тежест от законодателството в областта на вътрешния пазар. Мерките по него ще влязат в нов план за действие за следващ период – след 2014 г.

 

Още новини