Начало Новини Актуално Бизнесът ще съдейства за подобряване на обслужването на фирмите от Агенцията по вписванията

Бизнесът ще съдейства за подобряване на обслужването на фирмите от Агенцията по вписванията

Актуално
БТПП и АП

Председателят на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов се срещна изпълнителния директор на Агенцията по вписвания Юлиян Митев, за да обсъди възможностите за подобряване на услугите в полза на бизнеса. Във фокуса на разговора бе дадена информация за усъвършенстването на дейността на Търговски регистър, за плановете за съкращаване на сроковете, в които се обслужват граждани и фирми.

Представителите на БТПП настояха дейността на Търговския регистър да се приближи до нуждите на българския бизнес, срокове да се съкратят, а таксите да бъдат намалени до разходопокривни размери. Наборът от документи, които се събират трябва още да бъдат опростени, за да се облекчат изискванията и да може България да получи по-добро място в класациите за стартиране на бизнес.

Цветан Симеонов отбеляза, че експертите на Палата продължават да разглеждат високите държавни такси и насочването им за финансиране на други дейности, като разминаване с правилата, на които искаме да отговаря българската администрация – събирането на таксите да покрива разходите за обслужване и обработка, а парите които събира Агенцията да се използват за усъвършенстване на нейната дейност, за техническа модернизация и за стимулиране на работещите в регистъра в зависимост от качеството на предоставяната услуга. Ако се окаже, че събираните средства са повече от тези цели, тарифите да бъдат намалени и така да бъдат стимулирани предприемаческите възможности.

От името на Палатата беше напомнено, че години наред не се изпълнява на практика изискването за сформиране на Консултативен съвет, който да получава достатъчно информация за работата на Агенцията по вписванията и да дава своевременно препоръки, за да не се стига до ситуации, които стават обществено неудобни. Цветан Симеонов увери, че всички предложения на бизнеса ще бъдат насочени към стабилизиране на търговски оборот и към прозрачност на Търговски регистър. Продължаваме да не приемаме представянето на годишните счетоводни отчети на три места пред администрацията и ще работим за една входна точка за цялата администрация, а след това за ползване на информацията от всички институции, отбеляза председателят на Търговската палата.

С интерес БТПП ще проследи и ще представи мнението на своите многобройни членове за всякакво усъвършенстване на нормативната база като стъпва на своя многогодишен опит в търговската регистрация. В рамките на срещата председателят Цветан Симеонов представи опита на БТПП в стандартизацията на международните търговски документи, в областта на електронните съобщения и идентификациите в рамките на GS1. Така се улеснява не само даването на уникален код на продуктите, а и определянето на уникален код за света за фирмите за техните производствени звена и клонове. При бързо развиващата се глобализация в икономиката такива уникални кодове на фирмите ще бъдат необходими за международното представяне и на самата фирма.

Още новини