Начало Новини Актуално Бизнес новини от Aвстрия - 2018 г

Бизнес новини от Aвстрия - 2018 г

Актуално
1Аdvantage Austria 09 2018Правителствена коалиция в Австрия е изправена пред няколко предизвикателства, които повдигат разгорещени дискусии:
Проектът за нов Закон за стопанската дейност, който цели да направи Австрия по-привлекателна за компаниите като дестинация за инвестиции и икономическа дейност, предвижда инфраструктурните проекти да се считат автоматично за одобрени, ако след изтичане на определения срок няма решение на съответната институция. Сметната палата, конституционни експерти, съюзът на съдиите, както и някои ръководени от Австрийската народна партия провинции критикуват това предложение като противоконституционно. Дебати предизвиква и процедурата, по която бе одобрен законопроекта, най-вече поради непубликуването на становищетона компетентното по издаване на ОВОС министерство на околната среда.
Правителството иска също така да отмени решение, според което мигранти на възраст до 25г, кандидатстващи за убежище от 2012 г. насам при професии, при които има недостиг на работна сила, са имали право на професионално обучение. Вместо това на лицата, получили вече убежище ще се предлага по-засилено да се обучават за тези професии. Възнаграждението за чиракуване обаче е само около 300 евро, докато безработни лица с право на убежище получават около 850 евро минимална компенсация. По този начин стимулът за лицата с право на убежище да търсят професионално обучение е минимален.
Междувременно над 600 предприемачи - между които изпълнителният директор на SPAR AUSTRIA, както и индустриалецът и политик в миналото Ханес Андрош - подкрепят инициативата Образование вместо депортиране, която се базира на т.нар. модел 3 плюс 2 от Германия: Там мигрантите, кандидатстващи за убежище имат право да практикуват професията две години, след като са приключили с обучението, преди тяхната процедура по кандидатстване за убежище да е приключила. Недостигът на специализирана работна сила в Австрия (както и в много други страни) е драстичен. Както в България, така и в Австрия фирми не могат да поемат нови поръчки, тъй като им липсва необходимата работна ръка.
Стартиралият съвместно от ADVANTAGE AUSTRIA и обучителния институт WIFI преди три и поло¬вина години проект за дуално обучение в България преминава през есента на 2018г. преминава в следващ етап от развитието си. Ръководителят на проекта г-жа София Дамянова координира в момента 14 предприятия (от които 9 филиала на австрийски фирми в България) с училища в 11 региона, които предлагат 7 различни професионални обучения. Броят на учениците, включили се в дуалното обучение.
На 29-ти и 30-ти септември 2018г. Търговският отдел към Австрийско посолство организира гру¬пов щанд с австрийски институции от образователната сфера на най-важното изложение в тази област Световно образование. Повече информация ще намерите в раздел Браншови тенденции, както и в Предстоящи събития. На 7 и 8 ноември 2018г. очакваме австрийски фирми на Стопанската мисия по тема металообработване и машиностроене. Австрийски фирми в този сектор търсят български партньори. Моля пишете ни, ако Вашата фирма е в този бранш! За тенденциите в сектор металообработване в Австрия ще намерите информация в този бюлетин.

 

Приложение:

 

 

 

Още новини