Начало Новини Актуално Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум и двустранни срещи в Скопие, Северна Македония, 06 - 08 декември 2022 г.

Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум и двустранни срещи в Скопие, Северна Македония, 06 - 08 декември 2022 г.

Актуално

В периода 06 - 08 декември 2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира бизнес делегация в гр. Скопие, Северна Македония, която ще придружи г-н Николай Милков, министър на външните работи на Република България и ще участва в бизнес форум с двустранни срещи. 

Целта на събитието е създаване на устойчиви бизнес контакти и запознаване със спецификата и възможностите на пазара от региона. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и Северна Македония, както и стимулиране на съвместните инвестиции.

В тази връзка, ИАНМСП сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори: информационни и комуникационни технологии, телемедицина, енергетика, доставчици на електроенергия и газ, инфраструктура, железопътен транспорт, земеделие, геотермални води, балнеология и спа туризъм, селски туризъм и други, проявяващи интерес от установяването на контакти с фирми от Република Северна Македония.

Желаещите за участие в делегацията следва да заявят предварителен интерес като се регистрират най-късно до 28.11.2022 г.

Организацията на бизнес делегацията, включително хотелско настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форума с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на партньорските на ИАНМСП организации на място.

Предвижда се организиран автобусен транспорт от София до Скопие, разходите за който ще бъдат поети от ИАНМСП. Разходите, свързани с хотелското настаняване, застраховката на командированите лица и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните участници допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и подробна програма.

Регистрация

Още новини