Начало Новини Актуално Биреният сектор осигурява 51 млрд. евро в бюджетите на страните от ЕС

Биреният сектор осигурява 51 млрд. евро в бюджетите на страните от ЕС

Актуално
Бира

Развитието на пивоварната индустрия оказва съществен принос към икономиката на Европейския съюз дори в условията на криза. Това показва ежегодният анализ на Ърнст енд Янг за 2009 г., чиято цел е да следи задълбочено и в детайли всички аспекти на сектора. Проучването отчита стойностите на най-важните икономически критерии, съпоставяйки ги с показателите от предходната година. Актуалният за 2009 г. преглед анализира данните в контекста на световната криза.

Въпреки че Ърнст енд Янг отчита спад в тези стойности спрямо 2008 г., изводите от доклада доказват, че дори и в условията на всеобщ икономически колапс пивопроизводството продължава да има принос и положително въздействие върху икономиката на Европейския съюз като цяло. 

Обект на изследване са показатели  като приходи от продажби в пивоварния бранш, постъпления от  индустрията за държавния бюджет на съответната страна, общата добавена стойност, заетост в сектора, др.

На първо място сред тези показатели е  продажбата на бира в страните от ЕС. Общата  стойност на приходите от продажби на пиво за 2009 г. е 110 милиарда евро.  В същото време секторът бележи спад спрямо 2008 г. с 6 %.
С 386 млн. хектолитра е намаляло произведеното в Европа количество бира през 2009 г. От графиката по-долу, която илюстрира производството на бира по държави в ЕС в хил. хектолитра е видно, че първото място заема Германия, следвана от Великобритания. България се нарежда на 16 позиция. 

Страните от Европейския съюз продължават да заемат челна позиция в производството на бира заедно с Китай и Съединените щати.

Значима, въпреки кризата, остава и заетостта в пивоварния бранш в ЕС.  Броят  на пряко заетите е 132 300 души (водеща е Германия с 28 000 работещи в бранша). Непряката заетост, включваща доставчиците на суровини, материали и услуги за европейската бирената индустрия, се изчислява на 313  400  работни места, от които 40% са заети в селското стопанство.  Това е с 2% по-малко в сравнение с 2008 г.

Съществен е приносът на  пивоварния бранш по отношение на фискалната политика на ЕС. Само от акцизи за 2009 г. са събрани приблизително 8,7 млрд. евро. Общата стойност на постъпленията от европейската бирена индустрия е 51 млрд. евро, като в това число влизат приходи от ДДС, акцизи, данъци върху доходите, разходи за заплати, както и разходи, свързани със социално-отговорни ангажименти на компаниите. Индивидуално претеглено това е съществен приход за всяка една държавна хазна. Въпреки увеличаването на акцизите в някои от държавите-членки, общата стойност на приходите от този данък е намаляла с 3,4 млрд евро, което е с 6% по-малко спрямо 2008 година. 

Експортът през 2009 г. продължава да е висок - 66 милиона хектолитра, което означава, че 17% от производството на бира на 27-те държави от ЕС е за износ.

Приносът на членовете на Съюза на пивоварите в България към бюджета на страната за 2010 г. надхвърля 139 млн. лева. Общо производителите на бира у нас са платили 75 млн. лв. акциз. Пряко заетите в пивоварния сектор са 2 800 човека. Реализираните през 2010 г. 4 822 380 хектолитра бира от членовете на Съюза на пивоварите представляват 95-97% от родния пазар на пиво. По данни на маркетингови агенции през миналата година консумацията на бира в България е намаляла с около 4%.

Съюзът на пивоварите в България е представителната организация на производителите на бира в страната. Членове на сдружението са „Болярка ВТ”, „Загорка”, „Каменица”, „Карлсберг България”, „Ломско пиво”.  Съюзът членува в Пивоварите на Европа от 2008 г. и е определян като най-динамично развиващата се асоциация в бранша.

Още новини