Начало Новини Актуално Биомасата измества водата като енергоизточник

Биомасата измества водата като енергоизточник

Актуално

Производството на енергия от биомаса и вятър ще измести водата от водещото й място сред възобновяемите енергийни източници у нас. Тази прогноза направи ст. н. с. д-р Веселина Григорова по време на юбилейната десета среща на дискусионния семинар в Икономическия институт на БАН. Във форума на тема: Възобновяеми енергийни източници за устойчиво развитие участваха както експерти и изследователи в областта, така и представители на бизнеса.

Заплахата от изчерпване на водните ресурси ще доведе до разместване в сегашната ситуация, при която ВЕЦ-овете са лидери в производството на екоенергия, обясни д-р Веселина Григорова съобщиха от Мега Комюникейшън. На второ място се нарежда производството от биомаса и отпадъци, следвано от вятърните електроцентрали. Добиването на слънчева енергия остава на по-задни позиции, тъй като това е скъпа инвестиция за българските условия, при която суровините за производството се внасят основно от вън.БАН
Изследователите от Икономическия институт на БАН са на мнение, че именно големите инвестиции, които изискват възобновяемите енергийни източници, са сериозното предизвикателство пред българската икономика. Сериозният въпрос, според тях, е дали България няма да замени вноса на скъпи горива с автоматичен внос на скъпи суровини в изпълнение на заложената цел за 2020 година - достигне на 16% дял на енергията от ВЕИ в крайното брутно енергийно потребление на страната.
В тази ситуация добиването на енергия от местните ресурси, които предлагат биомасата и отпадъците, би било най-изгодно за страната ни, предлагат икономистите.
Постепенното изместване на конвенционалните енергоизточници от производството няма да доведе до повишаване на безработицата у нас, категорична е н. с. д-р Мария Коцева от Икономическия институт. Според нея намаляването на заетостта в този сектор ще се компенсира от разкриването на нови работни места в производството от ВЕИ.
Очаква се, по данни на Европейската комисия, до 2020 година в еврозоната да се разкрият нови 2,8 млн. работни места в сферата на екоенергията.
Пак по данни на ЕК, представени по време на дискусионния семинар в Икономическия институт на БАН, Китай е най-големият замърсител на околната среда в света. След нея се нарежат САЩ, Русия и Индия. В Топ 20 на страните с най-големи емисии на въглероден диоксид са и пет членки на ЕС - Германия, Великобритания, Италия, Франция и Испания. България в тази класация се нарежда на 59-то място.

Още новини