Начало Новини Актуално Биологични хранителни продукти, произведени в ЕС и отговарящи на стандартите ще се маркират с нов знак

Биологични хранителни продукти, произведени в ЕС и отговарящи на стандартите ще се маркират с нов знак

Актуално

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов представи новото лого на Европейския съюз за етикиране на биологичните продукти. Това стана пред щанда за биохрани в магазин Пикадили в Сердика център в София. На всички биопродукти вече ще се поставя ново лого, известно като "Европейско листо", каза министър Найденов.

Биологични хранителни продуктиЗнакът ще бъде задължителен за биологичните хранителни продукти, произведени в държава членка на ЕС и отговарящи на съответните стандарти. Заедно с логото на ЕС ще могат да се поставят и други частни, регионални или национални знаци. Не е задължително "Европейското листо" да се поставя на неопаковани и внесени от трети страни биопродукти.
Освен логото новите правила за етикетиране включват и задължително посочване на мястото на производство на съставките на продукта и на кодовия номер на органа, отговарящ за контрола. Производителите разполагат с двегодишен преходен период, през който да се съобразят с новите правила за етикетиране, каза министърът на земеделието. Той допълни, че по този начин се унифицира обозначението на биопрудктите в общността и е гаранция за потребителите, че в тях няма съдържание на пестициди и генно-модифицирани организми.

знак - европейско листоДруга промяна е въвеждането за пръв път на правила на ЕС за биологични аквакултури. Те обхващат биологичните аквакултури като риби, черупкови организми и водорасли. Правилата определят условията в целия ЕС за средата на производство на аквакултури, разделянето на органични и неорганични единици и посочват условията за хуманно отношение към животните, включително максимална гъстота на отглеждане, което е измерим показател за добри условия.

Новите правила изискват зачитане на биоразнообразието и не позволяват извършването на предизвикано размножаване чрез изкуствени хормони. Следва да бъдат използвани органични фуражи, допълнени от рибни фуражи, получени от рибни стопанства, които се управляват по устойчив начин. Специални разпоредби се предвиждат за производството на двучерупчести мекотели и за водорасли.
"Европейското листо" показва звездите на ЕС под формата на листо на зелен фон, като внушава на потребителите две идеи - за природата и Европа. Логото е регистрирано от ЕК като обща търговска марка. Създадено от немския студент Душан Миленкович, логото стана неоспорим победител в онлайн проучване след конкурс сред европейски студенти по изкуство.

Още новини