Начало Новини Актуално Библиотека Родина - Стара Загора представя свои библиотечни единици в Европейската дигитална библиотека Europeana

Библиотека Родина - Стара Загора представя свои библиотечни единици в Европейската дигитална библиотека Europeana

Актуално
библиотека Родина Стара Загора

Данни за 403 записа от дигиталната колекция Краезнание на библиотека Родина - Стара Загора са качени в базата данни на Europeana и от 4 май 2011 г. всеки с компютър и интернет има достъп до тях. Опазването, цифровото съхраняване и популяризирането в глобалната мрежа на културно-историческото наследство на Стара Загора и региона са част от основните цели на разработения от библиотека Родина проект Старозагорска памет.

Той се осъществява в партньорство с Регионалния исторически музей и библиотека Захарий Княжески. Идеята е чрез съвременните методи и технологии да се представи в дигитализирана версия книжовното наследство на града от периода 1803 - 1944 г., да се предоставят възможности на потребителите за бърз и ефективен достъп до местни цифрови ресурси в помощ на образованието, научните изследвания, културата и туризма, независимо от мястото и времето на ползване.

С ограничените си ресурси и независимо от това, че до момента не е осигурено финансиране на проекта библиотека Родина положи началото. Аналитично разкрити и изцяло представени са сп. Хризантеми, сп. Гребец, публикуваните отчети на Археологическо дружество Августа Траяна, на Културно-просветно дружество Театър (читалище Родина - 1860); част от алманасите и отчетите на Старозагорския департамент и др. Добрият опит на библиотека Родина и партньорството й с регионална библиотека Пенчо Славейков - Варна, агрегатор за България в Europeana, с фирма РС-ТМ ООД - София, разработила специално за случая библиотечен софтуер за бази данни с изход за обмен на библиографски записи и метаданни с други библиотечни системи и не на последно място с Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий, която ще предостави за сканиране липсващите в Стара Загора местни периодични издания, дават надежда за коопериране усилията на старозагорските културни институти, на местната власт и бизнеса в търсенето на възможности за създаване на дигитална лаборатория и осъществяване на проекта в неговата цялост - представяне на Стара Загора като част от националното и европейското културно-историческо наследство.

Библиотека Родина е четвъртата българска библиотека участваща в Europeana. Другите библиотеки -  регионална библиотека Пенчо Славейков - Варна, регионална библиотека Дора Габе - Добрич и Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий - София.

 

Още новини