Начало Новини Актуално Библиотека Родина обучава специалисти и доброволци по проект Старозагорска е-памет

Библиотека Родина обучава специалисти и доброволци по проект Старозагорска е-памет

Актуално

Библиотека Родина обучава специалисти и доброволци по проект Старозагорска е-паметНад 40 библиотекари от библиотека„Родина” и от коалиционни библиотеки, специалисти от партньорски организации  и доброволци ще бъдат обучени в различни направления в рамките на проект Старозагорска е-памет. Средствата по него в размер на 14 654 лева са спечелени по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти на програма Глоб@лни библиотеки - България.

Общият бюджет на проект Старозагорска е-памет е 18 688 лева.

Водещата организация по проекта е библиотека Родина - Стара Загора. Коалиционни партньори са: общинска библиотека Искра - Казанлък и библиотеките при народно читалище Възраждане - 1927 от с. Калояновец, народно читалище Изгрев - 1921 от с. Кирилово и народно читалище Стефан Генчев - 1901 от с. Хрищени. Партньори на библиотека Родина - Стара Загора в проекта са Община Стара Загора, Областна администрация Стара Загора, Регионален исторически музей - Стара Загора и фондация Обществен дарителски фонд - Стара Загора.

Проектът предвижда обучения на  библиотекари за работа с доброволци,  на доброволци и библиотекари за заснемане и работа с файловете, за създаване на метаданни, за вземане на интервюта и за търсене на информация.

Вече приключи първото обучение за дигитализиране на материално културно наследство с обучител Емил Демирев от регионална библиотека Пенчо Славейков - Варна. По време на него 14 библиотекари от Родина и от коалиционните библиотеки, както и специалисти от партньорски организации бяха запознати с изискванията за създаване на метаданни за отделни видове документи, обект на дигитализация по време на проекта – ръкописи, снимки, картички, архивни материали (писма, програми, плакати, дипляни, доклади, протоколи) и др.

Следващото обучение е на тема Умения за набиране, задържане и управление на доброволци в помощ на библиотеката и е насочено към библиотекари от коалицията. След това в залата на Регионален исторически музей - Стара Загора предстои обучение за доброволци, на което ще се разгледат теми като: Същност на доброволния труд; Сфери на дейност; Права и отговорности на доброволците; Комуникативни умения в доброволчеството; Етичен кодекс на доброволеца и др.

На 9 и 12 август, отново в Регионален исторически музей - Стара Загора ще се проведе обучение на библиотекари и доброволци за работа с фотоапарат. Обучението ще се води от фотографа Цветан Чатъшки. Освен теория са предвидени и часове по практика - в закрито помещение и на открито.

Още новини