Начало Новини Актуално Безработицата в страната през декември 2011 г. е 10.4%, в Стара Загора - 6%

Безработицата в страната през декември 2011 г. е 10.4%, в Стара Загора - 6%

Актуално
безработица

Безработицата през декември обичайно нараства. В бюрата по труда са регистрирани 342 422 безработни лица. Те се увеличават с 15 152 души спрямо ноември. На годишна база, спрямо декември 2010 г., броят на безработните се запазва непроменен. Равнището на безработица е 10.4%, с 0.4 процентни пункта по-високо спрямо ноември.

Нивото на безработицата в област Стара Загора през последния месец на годината е 8,9% и я нарежда на 5-о място в страната след София град, Габрово, Варна и Бургас. В община Стара Загора безработицата през декември 2011 година е 6,0% и е най-ниското в региона. Безработицата е най-висока в Николаево (44,2%) и в Братя Даскалови (35,7%), съобщиха от Агенцията по заетостта.

Броят на икономически активното население в област Стара Загора е 147 697, а на регистрираните безработни - 13 182.

Новорегистрираните през декември безработни в бюрата по труда в страната са 40 175. Техният брой е с 4 303 по-малък в сравнение с предходния месец. Частният сектор е освободил повече от половината от новорегистрираните безработни – 21 330 души (53.1%). В зависимост от икономическите дейности, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от преработващата промишленост (6 183 души) и от търговията (5 749 души). Следват освободените от държавното управление (3 787 души), от строителството (3 040 души), от селското стопанство (2 594 души), от транспорта и съобщенията (1 770 души), от сферата на операциите с недвижими имоти (1 511 души), от хотелиерството и ресторантьорството (1 361 души) и др.

На работа през месеца са постъпили почти 9 хиляди безработни, като 59% от тях са жени. Започналите работа безработни без квалификация са 2 941, с работническа професия са 2 456, а специалистите са 3 599. Почти 2 300 младежи до 29 г. са устроени на работа. Заетост е осигурена и на 1 054 продължително безработни, с регистрация в бюрата по труда над 1 година.

През месеца традиционно намалява търсенето на работна сила в бюрата по труда на първичния пазар. Заявени са 5 430 работни места. Частният сектор е заявил 60.8% от тях или 3 299 места. Най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (1 259), от търговията (657) и от сферата на операции с недвижими имоти (647), от държавното управление (341), за финансови и застрахователни дейности (334), за административни и спомагателни дейности (315), от образованието (296), от строителството (270), от хотелиерството и ресторантьорството (255), от транспорта, складиране и пощи (213) и др.

Намаляват останалите незаети места в края на месец декември в бюрата по труда. Незаети на първичния пазар са 2 509 работни места, с 1 367 места по-малко от предходния месец.

По програми за заетост и по схеми на Оперативната програма Развитие на човешките ресурси са заявени общо 3 756 работни места. От тях местата по програми за заетост са 3 100 места (82.5%). По Оперативната програма местата са 656, като от тях 347 са по схема Развитие, 214 по схема Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж и 95 – по схема Отново на работа.

Още новини