Начало Новини Актуално Безработицата в Стара Загора през ноември е 7,1%

Безработицата в Стара Загора през ноември е 7,1%

Актуално

Равнището на безработица в България през ноември 2009 г. е 8.66%. Общо 4 842 са свободните работни места в бюрата по труда към 30 ноември 2009 г., като на първичния пазар остават неусвоени 4 375 места. През ноември 12 232 безработни са започнали работа. С помощта на трудовите посредници в бюрата по труда 10 557 безработни са започнали работа.

Равнището на безработица продължава да е по-ниско от средното за страната в 7 области - София-град - 2.73%; Бургас - 5.97%; Габрово - 6.42%; Варна - 6.87%; Стара Загора - 7.10%; Пловдив - 7.91%; Перник - 8.23%. В област Русе равнището на безработица е изравнена със средната за страната. В останалите 20 области равнището на безработица е над средното за страната, информира Insurance.bg.
През ноември 2009 г. в бюрата по труда са регистрирани 320 758 безработни, с 15 843 безработни повече спрямо предходния месец. Новорегистрираните в бюрата по труда безработни (42 217) са предимно от секторите „Услуги” (49.8%) и „Индустрия” (30.4%). Най-голям е делът на новорегистрираните безработни от отраслите „Преработваща промишленост” (20.3%), „Търговия” (16.7%), „Държавно управление и отбрана” (9%) и „Строителство” (9.2%).

През месеца по схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” на ОП “Развитие на човешките ресурси” в обучение за професионална квалификация са включени 752 заети лица, а в обучение по ключови компетенции - 1869 заети лица.

* * *

Безработицата расте, но успяваме да я държим под контрол. За декември се очаква равнището й да е 9,3%, а за ноември е 8,66% (с 0,43 процентни пункта по-високо от октомври), съобщиха от Агенцията по заетостта. В бюрата по труда са регистрирани 320 578 души, с 15 483 безработни повече от предния месец, като новите 42 217 са предимно от секторите на услугите и индустрията, пише вестник Труд.
Явно кризата е засегнала сериозно преработващата промишленост, търговията, строителството, държавното управление и отбраната, тъй като новорегистрираните безработни са основно от тези сфери. За сметка на това обаче 12 000 души са започнали работа, но свободни работни места все още има - те са 4842.
В София - град равнището на безработицата е едва 2,73%, в Бургас - 5,97%, докато в Смолян е 15,69%, а в Търговище - 14,05%.

Още новини