Начало Новини Актуално Безработицата в България за 2009 г. ще достигне близо 10% и ще продължи на се увеличава

Безработицата в България за 2009 г. ще достигне близо 10% и ще продължи на се увеличава

Актуално

Безработицата в България за 2009 г. ще бъде 9,5%, очаква се за 2010 г. процентът да продължи да се повишава. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова, при представянето на нов регионален доклад на Световната банка за ефекта на глобалната финансова криза върху домакинствата в Европа и Централна Азия.

По думите на Симеонова ще има намаляване на брутния вътрешен продукт, като за 2009 г. се очаква да бъде отрицателен - минус 6,3%. Очаква се и намаляване на капиталовите инвестиции - 16.3% и на преките чуждестранни инвестиции. Като тревожна тенденция заместник-министърът определи разширяването на обхвата на социалното изключване, пише Insurance.bg, цитирайки информация на Би ТВ.
Докладът на Световната банка показва тенденции, които трябва да бъдат взети много сериозно от правителствата на обхванатите в изследването държави, посочи Симеонова. Тя подчерта, че в условията на криза от огромно значение е наблюдението на последиците от нея с цел незабавното предприемане на коригиращи или допълнителни мерки.
Кризата е възможност за усъвършенстване на политиката, от гледна точна на ефективност и ефикасност на политическите мерки и подходи, каза заместник-министъра. Тя представи предприетите мерки за преодоляване на последствията от кризата в България, като акцентира върху ролята на структурните фондове на Европейския съюз.  
В областта на социалната защита са предприети промени в Закона за интеграция на хората с увреждания и Закона за социално подпомагане, посочи заместник-министърът и уточни, че промените са ориентирани към създаването на минимален пакет от социални услуги, които ще помогнат на хората и ще осигурят заетост.
Валентина Симеонова подчерта, че освен новите мерки като социалните трапезарии за хора с най-ниски доходи, продължават да действат преференциите за младите хора и за хората с увреждания.

Още новини