Начало Новини Актуално Безработицата в България се увеличава, но остава под 10%

Безработицата в България се увеличава, но остава под 10%

Актуално

Безработицата в България продължи да се увеличава и през януари 2010 г., а темповете на ръст се увеличиха спрямо предходните месец. Това показват данните на Агенцията по заетостта за миналия месец. Според оповестената статистика средното равнище на безработица през януари 2010 г. е 9.90%, което е с 0.77 процентни пункта повече спрямо началото на годината. През декември безработицата с увеличи с 0.47 процентни пункта.

Големият ръст се дължи на практиката работодателите да задържат освобождаването на излишните работници след Нова година, коментират от агенцията.
През януари е имало 24.1 хил. свободни места или с 15.3 хил. повече спрямо декември 2009 г.

 

* * *

През четвъртото тримесечие на 2009 г. безработните лица в страната са 272,8 хил., а коефициентът на безработица - 7.9%. В сравнение със същото тримесечие на 2008 г. броят на безработните лица се увеличава с 95.1 хил., а коефициентът на безработица - с 2.9 пункта, показват резултатите от проведеното от Националния статистически институт Наблюдение на работната сила.

Безработицата се увеличава в по-голяма степен при мъжете в сравнение с жените (увеличението на коефициента на безработица е съответно с 3.5 и 2.3 пункта), като през четвъртото тримесечие на 2009 г. коефициентът на безработица на мъжете (8.4%) превишава с един пункт този на жените (7.4%). Безработните младежи (15 - 24 навършени години) са 53.2 хил., а коефициентът на младежка безработица достига 19.5% - съответно 20.9% при мъжете и 17.3% при жените, пише econ.bg.

През периода четвърто тримесечие на 2008 - четвърто тримесечие на 2009 г. се наблюдава по-значително увеличение на броя на безработните лица с продължителност на безработицата по-малка от една година. Той нараства с 86.8% и достига 155.2 хил., или 56.9% от всички безработни.

Според резултатите от проведеното проучване през четвъртото тримесечие на 2009 г. икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 396.1 хил., или 66.5% от населението в същата възрастова група. По пол коефициентът на икономическа активност е съответно 71.4% за мъжете и 61.7% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2008 г. равнището на икономическа активност на населението отбелязва намаление с 1.3 пункта - с 1.4 пункта при мъжете и с 1.1 пункта при жените.

През четвъртото тримесечие на 2009 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години намалява с 3.1 пункта в сравнение със същия период на 2008 г. и достига 61.2%. По пол по-голямо намаление се наблюдава при мъжете, като коефициентите на заетост достигат съответно 65.3% при мъжете и 57.2% при жените.

Още новини