Начало Новини Актуално Безплатни обучения и консултации за хора с бизнес идеи организира Агенция за регионално икономическо развитие - Стара За

Безплатни обучения и консултации за хора с бизнес идеи организира Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Актуално
Безплатни обучения и консултации за хора с бизнес идеиЕкипът на Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) – Стара Загора започва безплатни обучения по предприемачество. Целта е да се насърчат хората, които искат да развиват собствен бизнес, като им бъде предоставена възможност за усвояване на ключовите умения за започване и развитие на самостоятелен бизнес. АРИР – Стара Загора предлага обучения разделени на следните 9 модула, които да мотивират и дадат ключовите умения, нужни на всеки предприемач. 

Освен обучения по предприемачество, бъдещите предприемачи, ще имат възможност да получат индивидуална безплатна конуслтация за своята бизнес идея. Консултацията може да бъде насочена към започването и ранната фаза на бизнеса, ориентиране към подходящи източници на финансиране (включително оперативни програми със средства от ЕС) и други важни теми.

Модули на обученията по предприемачество:


• Вие като предприемач – мотивация на предприемача, избор на бизнес идея

• Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план

• Елементи на успешния бизнес план

• Форми на търговска дейност – коя е най-подходяща за вашата бизнес идея.

• Персонал, правни отговорности, застраховка

• Финансово планиране на бизнеса

• Капитал и видове източници

• Стартиране на бизнеса

• Социално предприемачество


Кой ще води обученията?

Експерти в различни области, които ще подходят индивидуално към всеки, който желае да реализира своята бизнес идея и се включи в обученията.

Къде могат да се организират обучения?

Следващата обучителна група започва на 21.01, като местата са ограничени до десет. Обучението ще е с продължителност от пет дни (в периода 21.01 - 25.01), като ще бъде целодневно.

Кой може да участва?

Предимство ще бъде давано на младежи до 29 години, които са безработни или неактивни. В обученията могат да се включат и работещи.

Желаещите да участват могат да го направят по emai: management@szeda.eu или на Facebook страницата на АРИР - Стара Загора: https://www.facebook.com/szedaeu/

Екипът на АРИР - Стара Загора е щастлив да предостави тези обучения и консултации като бенефициент в рамките на проект Създаване на условия за развитие на предприемачеството в Югоизточния район, финансиран с договор за БФП BG05M90P001-1.023-01 10-C-02 на ОП Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.

За повече информация - Венелин Добрев - 0876 001 840.

Още новини