Начало Новини Актуално БЕХ обяви процедура за избор на консултант по проекта АЕЦ Белене

БЕХ обяви процедура за избор на консултант по проекта АЕЦ Белене

Актуално

Българският енергиен холдинг (БЕХ) стартира процедурата за избор на консултант по проекта АЕЦ Белене. Предварителното намерение за откриване на процедурата беше публикувано през декември 2009 година. Бъдещият консултант по АЕЦ Белене ще трябва да разработи концепция за развитието на проекта и да осъвремени икономическия му модел.

В обхвата на работа на консултанта е предвидено, че при положителни резултати от фазата на разработване на концепцията за проекта ще се премине към подготовка и изпълнение на процедура за избор на инвеститори, респективно актуализация на финансовия модел и подкрепа при цялостното преструктуриране на проекта по икономически обоснован начин, предаде econ.bg.
Процедурата по избора е двустепенна и предвижда преквалификация на участниците. След оценка на подадените предложения ще се премине към втория етап на процедурата и на кандидатите, отговарящи на преквалификационните критерии, ще бъде изпратена покана за подаване на оферта, заедно с тръжни документи.
Критерии за преквалификация на кандидатите ще са техническите им възможности, репутацията им и финансовият и икономическият им статус.
В условията за допустимост до конкурса е посочено, че кандидати могат да бъдат юридически лица и консорциуми, като всеки един от тях ще има право да подаде само една оферта. Кандидатите ще имат право да разчитат на подизпълнители за изпълнението на до 30 на сто от обема на възложените дейности.
Очакваните резултати от работата на избрания консултант по проекта са оптимизация на проекта и изпълнението му, актуализирани икономически и финансов модел, преструктуриран проект, включително нова акционерна и финансова структура. Основната част от работата на консултанта следва да приключи с успешно включване на нови инвеститори в АЕЦ Белене.
Кандидатите за участие в процедурата ще могат да подават документи за участие до 25 март 2010 година. Очакваната дата за избор на консултант и сключването на договор с него е в средата на месец юни 2010 година.
Обявата за откриването на процедурата по избора ще бъде публикувана на корпоративната страница на БЕХ ЕАД, в два национални ежедневника, както и в изданията на The Economist и Financial Times.

Още новини