Начало Новини Актуално БАСЕЛ предлага нови възможности за членовете си през 2023 г.

БАСЕЛ предлага нови възможности за членовете си през 2023 г.

Актуално

Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) е oрганизация с нестопанска цел, представляваща всички аспекти на електротехническата и електронната индустрия в България. Целта на БАСЕЛ е да защитава интересите на фирмите от бранша, да бъде платформа за създаване на контакти с бизнес партньори от България и чужбина и да предоставя широк спектър от услуги в интерес на своите членове.

Ръководството на БАСЕЛ обяви, че през 2023 г. ще предостави нови възможности за представяне и популяризиране на дейност и компании, които са членове на асоциацията. Сред планиранети и инициативи са:

  • Серия от кръгли маси в областни градове с участие на фирми от електроиндустрията, представители на общинска и областна управа, местни представители на работодателски организации, образователни институции и др.;
  • Годишна среща уъркшоп на БАСЕЛ (извън София) с участие на фирми членове, представители на релевантни държавни агенции, образователни институции и др.;
  • Бизнес закуски с важни представители на държавни институции, представители на избрани медии и др.;
  • Подкаст БАСЕЛ - видеозаписи интервюта с представители на фирмичленове на БАСЕЛ и др.;
  • Рубрика 5 минути с... - писмени интервюта с експерти от бранша, които ще се публикуват на уеб сайта на организацията, електронния бюлетин и социалните профили на БАСЕЛ;
  • Подготовка на ежегоден бизнес форум за технологии, дизайн и иновации, в сътрудничество с Професионална асоциация по роботика и автоматизация;
  • Представяне на фирми членове на БАСЕЛ чрез публикуване на фирмени профили на уеб сайта на асоциацията, електронния бюлетин и социалните профили на БАСЕЛ.

Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) е създадена през 1994 г. и обединява около 60 компании от електротехническата, електронната и съпътстващи индустрии в България - един високотехнологичен сектор с богато и динамично портфолио и със сериозен принос към технологичния напредък и към експортния потенциал на българската икономика.

Базирайки се на обмяна на опит и мнения между членовете, БАСЕЛ изработва позиции по актуални технически, икономически, правни и обществено-политически теми в областта на електроиндустрията.

Българската асоциация на електротехниката и електрониката и Търговско-промишлена палата - Стара Загора имат общи цели, има и дружества, които членуват и в двете работодателски сдружения. Това е предпроставка за засивлане на съвместната дейност и партньорство при провеждането на форуми и срещи, които са от полза за бизнеса и за развитието на по-добра икономическа среда, чрез създаването на нови възможности. 

Още новини