Начало Новини Актуално Бариерите в Гълъбово - незаконни

Бариерите в Гълъбово - незаконни

Актуално

Бариерите, поставени в град Гълъбово, непропускащи камиони над 5 тона през града, станаха обект на прокурорска проверка. На длъжностно лице от Община Гълъбово е съставен акт за административно нарушение и му е издадено наказателно постановление.

Бариерната сага

Всъщност тя трая само няколко дни. Бариерите бяха спуснати на 18 август т.г. След сигнал на граждани същия ден "Старозагорски новини" направи проверка на място и установи, че на моста, свързващ двете части на Гълъбово, са поставени две бариери, на всички входове на града има монтирани ламаринени будки за общинска охрана, контролираща движението, и пътни знаци с надпис: "При спусната бариера спри за проверка". Пред медията ни представител на общинската полиция обясни, че забраната е въведена по заповед на кмета на Гълъбово Николай Тонев и е съобразена с Правилника за движение по пътищата. Целта на забраната била да не се разбиват пътищата в града (въпреки че едва ли в Гълъбово има ремонтиран път). Според обяснението на патрулиращия полицай, транзитно преминаващите автомобили били длъжни да заобиколят по околовръстния път, а тези, които трябвало да разтоварят или натоварят нещо в града, трябвало да подадат молба до кмета и ако ги одобрят, им издавали пропуски.

Кметът Тонев - невинен

В "Старозагорски новини" се получи Постановление на Районна прокуратура - Гълъбово, за отказ от образуване на наказателно производство. В него се твърди, че при извършената проверка е установено, че не е издавана заповед от кмета на Гълъбово Николай Тонев за монтиране на метални бариери и кабини за охранители. Единственият нормативен документ, свързан със забраната за преминаване на тежкотоварни автомобили през града, е наредба за "Обществения ред при използването на превозни средства и общи площи на територията на община Гълъбово", приета с Решение No 145 от Протокол No 18/05.12.2008 г. .И то за МПС-та с товароносимост над 3.5 тона.

Съпричастността

"Във връзка с недопускане преминаването на товарни автомобили с тегло над 5 тона през централната част на Гълъбово" е сключен договор между Община Гълъбово и "Благоустройство и чистота" ЕООД - Гълъбово. По разпореждане на управителя (б.р. - на общинската фирма) Ангел Василев е създадена организация за разполагане на охранителни постове с тази цел... С цел улесняване работата на охранителите, по разпореждане на Младен Георгиев - технически секретар към звено СМР при "Благоустройство и чистота" ЕООД, в отсъствие на управителя на същото дружество са поставени метални бариери непосредствено до охранителните кабини. Тези кабини са ползвани от охранителите за спиране и недопускане преминаването на товарни автомобили с тегло над 5 тона", пише дословно в прокурорското постановление.

Санкцията

Три дни след като бариерите влизат в действие, тоест на 21 август т.г., РУ на МВР - Гълъбово, разпорежда на управителя на общинската фирма Ангел Василев да ги премахне, заедно с кабините. От прокуратурата ни уведомяват още, че на Василев е съставен акт за установяване на административно нарушение No 503/21.08.2009 г. за нарушение на чл.9, ал.III от ЗДвП и въз основа на него е издадено наказателно постановление No 503/01.09.2009 г.
Според действащия ЗДвП, санкцията е от 100 до 500 лв.
Според районния прокурор на Гълъбово, в конкретния случай не са налице данни за извършено престъпление от общ характер и той отказва да образува наказателно производство.

Акорди извън клавиатурата

Предвид невинността на гълъбовския кмет, вместо коментар вестник "Старозагорски новини" си позволява да зададе следните въпроси:
1. След като служител от общинската фирма (в случая Младен Георгиев - технически секретар на СМР) си е позволил да сложи бариерите и кабините, защо кметът Тонев не е издал заповед за тяхното премахване?
2. Ако кметът не е знаел за съществуването им, защо тогава общинските полицаи ни обясниха, че ако на тежкотоварни МПС-та им се налага да товарят или разтоварят нещо в града, трябва да подадат молба до кмета и ако ги одобрят, им се издава пропуск?
3. А табелите "При спуснати бариери спри за проверка" - тях кой ги постави - общинският служител ли?
4. Кой всъщност е платил изработването и монтажа на бариерите, кабинките и табелите?
Въпросите ни не са риторични и са на вниманието на Окръжна прокуратура - Стара Загора.

 

Още новини