Начало Новини Актуално Български фирми могат да участват в Mеждународното изложение за храни и напитки ANUGA, Германия

Български фирми могат да участват в Mеждународното изложение за храни и напитки ANUGA, Германия

Актуално

български фирми международно изложение ГерманияИзпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира национално участие на български фирми на Mеждународното изложение зa хранително-вкусова промишленост ANUGA, което ще се проведе от 5 до 9 октомври 2013 г. в Изложбения център Koln Messe, Кьолн, Германия.

На националните щандове с обща изложбена площ над 300 кв.м своята продукция ще представят български производители от различни направления на хранително-вкусовата индустрия – месни и рибни продукти, шоколадови и захарни изделия, консерви, мляко и млечни продукти, безалкохолни напитки.
Предвижда се изложбените щандове с българските участници да се разположат в палати ANUGA FINE FOOD и АNUGA ORGANIC.

Агенцията поема разходите на участниците за:

  • Наемане на изложбена площ
  • Проектиране и изграждане на изложбен щанд
  • Наемане на оборудване и обзавеждане
  • Регистрация на изложителите
  • Включване на изложителите в официалния каталог
  • Рекламиране на участието.

Прогнозният размер на предоставяната финансова помощ е 15 000 лева на предприятие участник.

Заявките за участие се приемат до 12 май 2013 г. включително.

Подробна информация за условията за участие на Mеждународното изложение зa хранително-вкусова промишленост ANUGA е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП. Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел Развитие на експортния потенциал, ИАНМСП, тел. 02 9407981, имейл: traian@sme.government.bg.

Националното участие на български компании в Mеждународно изложение за храни и напитки ANUGA, Кьолн, Германия, се организира по проект № BG161PO003 - 4.2.01-0001 – Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.

Още новини