Начало Новини Актуално Български фирми могат да кандидатстват в конкурси по Седма рамкова програма

Български фирми могат да кандидатстват в конкурси по Седма рамкова програма

Актуално
Инфо ден

Български научни организации и фирми могат да кандидатстват в последните конкурси по програмите Информационни и комуникационни технологии и Социално-икономически и хуманитарни науки от Седма рамкова програма на ЕС от финансова рамка 2007-2013 г. Общото финансиране за всички участници е над 855 млн. евро.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) представи в рамките на информационен ден възможностите за кандидатстване на българските участници, съобщиха от пресцентъра.

Десетият конкурс по Програма ИКТ е с индикативен бюджет от 705,5 млн. евро. Документите за участие се подават от 10 юли до 15 януари 2013. Най-много средства - 146,4 млн. евро (20,75% от общия бюджет) са предвидени за проекти, свързани с инфраструктури за мрежи и услуги. Ще се приемат предложения в областите: софтуерен инженеринг, услуги и облачни изчисления, цифрово предприятие, социални медии и експериментални изследвания в бъдещия интернет.

По раздела Информационни и комуникационни технологии за здравеопазване, достойно остаряване, социално приобщаване и управление ще бъдат отпуснати 142,9 млн. евро. Проектите трябва да са свързани с идеите за виртуален физиологичен човек, ИКТ за управление и моделиране на здравни политики и колективни платформи за повишаване на осведомеността за устойчивост и социални иновации.

Общо 136,5 млн. евро е бюджетът на тематична област Алтернативни пътища за разработване на компоненти и системи. Проекти, свързани с роботика ще бъдат финансирани с 90 млн. евро.

Около 43 млн. евро са отделени за проекти в областта на ИКТ за творчество и учене. Предложенията на тема Бъдещи и нововъзникващи технологии ще бъдат финансирани общо с 35 млн. евро.

Предложенията за проекти за получаване на финансиране от ЕК се подават от международни консорциуми, съставени от представители на различни страни членки на ЕС или асоциирани по програмата държави. Всички специфични изисквания към предложенията са разписани в Работни програми`2013 и ръководствата за кандидатстване. Допълнителна информация за конкурсите може да намерите Тук.

По програма Социално-икономически и хуманитарни науки с бюджет от 98 млн. евро може да се кандидатства до 31 януари 2013 г., а по програма Наука в обществото с бюджет 51,7 млн. евро документи се подават до 16 януари 2013 г.

В рамките на програмата са обявени два конкурса. Първият е за набиране на предложения за големи изследователски проекти с бюджет за всички участници 30 млн. евро. Българските кандидати трябва да се включат в консорциум с поне 5 организации от 5 различни държави на ЕС или страни, асоциирани към съюза. Вторият конкурс ще подкрепи малки и средни научни проекти на обща стойност 68 млн. евро. Някои от областите, които ще бъдат финансирани са: Европа в света - 17,5 млн. евро и Растеж, заетост и конкурентоспособност в общество, базирано на знанието - 14,5 млн. евро. Нашите институти и компании трябва да потърсят поне трима партньори от три държави от ЕС, за да участват в такъв проект.

Програмата Наука в обществото е с общ бюджет 51,7 млн. евро. Ще се финансират проекти с висока добавена стойност за Европейския съюз.

От 2007 г. досега са организирани шест годишни конкурса за подаване на предложения по програма Подкрепа за ИКТ политики. Договорени са 3 788 670 евро за 38 български организации. Десет са проведените конкурсни сесии по програма ИКТ от Седма рамкова програма. До този момент е спечелено финансиране в размер на 11 609 379 евро за 62 български участници в 57 проекта. В момента тече оценяването на девети конкурс.

По програма Наука в обществото, в която има дейности, свързани с информационни и комуникационни технологии, от 2007 до 2010 г. са договорени 1 194 908 евро за 11 български участници в 11 проекта.


 

Още новини