Начало Новини Актуално Българската търговско-промишлената палата принципно подкрепя идеята за осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/11

Българската търговско-промишлената палата принципно подкрепя идеята за осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1150

Актуално

БТППБългарската търговско-промишлената палата принципно подкрепя идеята за осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги, както и уреждането на гражданскоправните последици от неизпълнението му.

Регламентът е насочен към това да предотврати потенциално вредни практики и недобросъвестно търговско поведение в B2B (бизнес - бизнес) отношенията между онлайн платформите и бизнес ползвателите на посредническите услуги, които платформите предоставят. Палатата счита, че по този начин ще бъде гарантирано по-доброто функциониране на единния пазар в сферата на услугите чрез достъп до електронна информация за услуги, позволяващ на предприемачите да разширяват дейността си на европейския пазар.

Все по-широкото използване на посреднически онлайн услуги при извършването на сделки води до по-висока зависимост на бизнес ползвателите, особено на микро, малките и средните предприятия, от тези услуги, за да могат те да достигнат до потребителите.

БТПП представи своето Становище по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия на вниманието на Парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм, като остава на разположение със своята експертиза да съдейства по всички въпроси, свързани с бъдещи изменения и допълнения на Закона за електронната търговия.

Още новини