Начало Новини Актуално Българската търговско-промишлена палата стартира проект в подкрепа на заетостта

Българската търговско-промишлена палата стартира проект в подкрепа на заетостта

Актуално

Българската търговско-промишлена палата стартира проект СКОРОСТИ по Националния план за действие по заетостта за 2021 г. В продължение на една година Палатата ще обучи 1007 безработни лица, като на 35% от тях ще осигури работни места.

Уменията са от решаващо значение за осигуряване на конкурентоспособност, иновационен капацитет на фирмите и за социалното сближаване. Професионалното образование и обучение е най-близкият до пазара на труда сектор от образованието и обучението за придобиване на необходимите умения. COVID-пандемията сериозно наруши стандартните подходи към обучителните дейности и допринесе за широко въвеждане на дигитализацията в учебния процес.

Обученията за придобиване на професионална квалификация ще обхване следните професии и специалности: професия Оператор на компютър-специалност Текстообработка; професия Помощник в строителството - Основни и довършителни работи; професия и специалност Продавач консултант; професия Готвач - специалност Производство на кулинарни изделия и напитки; професия Организатор интернет приложения - специалност Електронна търговия; професия Сътрудник в маркетингови дейности - специалност Маркетингови проучвания; професия Финансов отчетник - специалност Финансова отчетност; професия Финансист - специалност Застрахователно и осигурително дело; професия и специалност Сътрудник в малък и среден бизнес; професия Офис секретар - специалност Административно обслужване; професия Куриер - специалност Логистика на товари и услуги; професия Охранител - специалност Физическа охрана на обекти.

Обхванатите от проекта безработни лица ще придобият и ключови компетентности и умения, свързани с придобитите от тях професии и специалности, като например Умение за работа в екип, Обществени и граждански компетентности , Мултикултурни и социални аспекти на обслужването на клиенти, Управление на промяната в прехода от безработица към заетост и др.

Работодатели, членове на БТПП, ще осигурят най-малко 3-месечна несубсидирана заетост на не по-малко от 35% от завършилите успешно обучението си безработни лица.

Проектът има балансирано географско покритие на страната и обхваща редица по-малки селища.

Още новини