Начало Новини Актуално Българската търговско-промишлена палата направи предложение за нормативни промени в Правилника за прилагане на Закона за

Българската търговско-промишлена палата направи предложение за нормативни промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Актуално

Във връзка с реализацията на стратегията на ЕС за дигитална трансформация, по-бързия обмен на стоки на територията на европейската общност, както и готовността на българския бизнес да използва високотехнологични решения, с цел конкурентоспособността му в Европа и света, БТПП се обърна към Националната агенция за приходите за съдействие за реализиране на нормативни промени в Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС).

Палатата проведе експертни срещи с организациите на спедитори в страната и експерти от бранша по повод необходимостта от въвеждането на електронната товарителница в законодателството, като част от официалните документи, доказващи доставки по смисъла на чл. 21 и чл. 45 от ППЗДДС. По данни на НСИ за 2020г. българският бизнес е направил износ на стойност общо 54702,0 млн. лева и внос на обща стойност 60102,7 млн. лв., като съответно износът за ЕС е 35836,5 млн. лева (за трети страни 18865,5 млн. лв.), а вносът от ЕС е 36555,6 млн. лв. (от трети страни вносът е 23547,1 млн. лева). Данните за януари месец 2021г. в епидемиологичната обстановка са 4685,5 млн. лв. износ и 4941,8 млн. лв. внос. Резултати от статистическите данни дават категорични аргументи Палатата да настоява пред компетентните институции за въвеждането на този доказателствен способ в нормативната данъчна уредба, предвид невъзможността на българските фирми да запазят своите позиции и конкурентоспособност спрямо останалите европейски икономически оператори при изпращане или превоз на стоки до други страни.

 

Още новини