Начало Новини Актуално Българската търговско-промишлена палата иска промяна на Закона за обществените поръчки

Българската търговско-промишлена палата иска промяна на Закона за обществените поръчки

Актуално

БТППБългарската търговско-промишлена палата беше сезирана от свои членове във връзка със законодателна неяснота при прилагането на Закона за обществените поръчки. В тази връзка Палатата изпрати писмо до министъра на финансите и до изп. директор на Агенцията по обществени поръчки. Целта е да се постави  на обсъждане необходимостта от промяна на Закона и по-конкретно на текста в чл. 123 и 124, глава петнадесета Секторни дейности /природен газ, с което да се прекрати неправилното му тълкуване и противоречие със Закона за енергетиката.

БТПП поставя въпроси от важно практическо значение за дейността на газоразпределителните предприятия, като разрешаването им безспорно ще внесе допълнителна яснота в този специфичен сектор на енергетиката, а от друга страна, ще предотврати възникването на бъдещи спорове и неизбежно – свързаната с тях загуба на време и ресурси.

Пълният текст на писмото  ТУК

Още новини