Начало Новини Актуално Българската икономика е много енергоемка

Българската икономика е много енергоемка

Актуално
Илия Илиев

Разходът на енергия за производство в България през 2010 г. е над 4 пъти по-голям от средния в ЕС. Необходими са сериозни мерки за повишаване на енергийната ефективност, за да бъдем конкурентни на пазара, съобщи доц. Илия Илиев - мениджър на ЕнКон Сървисис ООД. Фирмата е единствен консултант на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за кредитни линии за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

ЕнКон Сървисис ООД е съорганизатор на форум, който се проведе на 10 март в Стара Загора, посветен на възможностите за финансиране на проекти в сферата на ЕЕ и ВЕИ.

Кредитната линия за ЕЕ и ВЕИ (КЛЕЕВEИ) е разработена от EБВР през 2004 г. за нуждите на България с цел разширяване възможностите на местните банки да кредитират малки проекти на частни компании за повишаване на енергийната им ефективност и внедряване на ВЕИ. Действа до края на 2008 г.

Кредитната линия е продължена с 55 млн. евро. Стойност на кредита за даден проект е от 20 000 до 2,500 млн. вро. Грантът е между до 15% от заема. По кредитните линии могат да кандидатстват юридически лица - частни индустриални компании, упражняващи своята дейност на територията на България, или смесени с над 50% частна собственост.

Кредитополучателят осигурява собствено участие около 15-20% от размера на инвестицията, без ДДС, необходимите средства за ДДС, както и обезпечението на кредита, съгласно вътрешните правила на банката.
Максималният размер на кредита е 2,500 млн. евро, т.е. максималният грант може да бъде до 375 000 евро.

Допустими са проекти, водещи до икономия на енергия и редуциране на емисиите на вредни газове в атмосферата при крайното потребление. Примери затова са:

  • Нови ко-генерационни инсталации на топлинна и електрическа енергия;
  • Реконструкция на котелни агрегати, включитилено подобрени технически измервания и управление, нови економайзери, подобрена топлинна изолация, инсталиране на регенеративни подгреватели на въздух или вода, автоматизирано продухване, и т.н.);
  • Замяна на стари газови котелни агрегати с кондензационни;
  • Преминаване от отопление с електричество на такова базирано на директно изгаряне на горива;
  • Подобрения на технологичните процеси, включително подобрен контрол и управление и др.

Още новини