Начало Новини Актуално Българската бира има добри антиоксидантни свойства

Българската бира има добри антиоксидантни свойства

Актуално

През май независимата лаборатория Център по биология на храните извърши измерване на съдържанието на антиоксидантите в най-разпостранените на българския пазар марки пиво. Анализите включват определяне на тоталния антиоксидантен капацитет на бирата (ТАК), съгласно стандартизирани, международно възприети процедури. Той е възприет от научните среди и индустрията като интегрален показател, характеризиращ възможно най-пълно антиоксидантното съдържание на изследваните обекти.

Според доктора по биология Сергей Иванов, ръководител на Центъра по биология на храните резултатите показват, че разпространените на българския пазар бири имат аналогично количество антиоксиданти с произведените в Германия,  Италия и САЩ. „ТАК е експериментално измерван количествен показател, изразяващ способността на всеки биологичен обект, включително храните и напитките, да обезврежда токсичните свободни радикали. Предишни изследвания също показаха, че антиоксидантният капицатет на различните видове бира зависят от качествата на пивната мъст, характеристиките на използваните щамове дрожди (бирена мая), технологичните параметри на ферментационния процес и други специфики при производството. Пиво, в което има живи клетки, притежава минимум 50% по-високо съдържание на антиоксиданти”, добави доктор Сергей Иванов.

Получените данни са сравнени с подобни изследвания на чуждестранни лаборатории. Установяват се значителни различия в антиоксидантното съдържание на отделните марки пиво, което е обяснимо със спецификите на производствения процес и различните рецептури, съобщават от Център по биология на храните.
Антиоксидантите са важни за здравословния начин на живот, защото се счита, че намаляват риска от инфаркт, като потискат образуването на тромби в кръвта. Възможно е антиоксидантите да служат като защита срещу рака благодарение на свързването си със свободните радикали.
„Получените резултати не са изненада за специалистите. Според публикации в „Нутрейшън ревю” и други научни издания, при еквивалентно алкохолно съдържание бирата съдържа над два пъти повече антиоксиданти от бялото вино. Това позволява на потребителите да набавят необходимите антиоксиданти чрез консумация на умерени количества бира.” коментира Ивана Радомирова, главен секретар на Съюза на пивоварите.
Естествените антиоксиданти се съдържат в плодовете, зеленчуците и зърнените храни. Има ги и в бирата, където идват от ечемика, преработен в малц, и от хмела – суровините, от които се вари пивото. Анализът на българските видове пиво е извършен съгласно процедурите FRAP (Ferric/Reducing Antioxidant Power) и TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity).

Още новини