Начало Новини Актуално Българска търговско-промишлена палата пое председателството на Асоциацията на балканските палати

Българска търговско-промишлена палата пое председателството на Асоциацията на балканските палати

Актуално
БТПП

На общо събрание на Балканските търговски палати, проведено на 4 ноември 2010 в Сараево ( Босна и Херцеговина), председателят на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов пое председателството на Асоциацията за следващата 2011 година. Сред приоритетите са подобряването на бизнес средата и сътрудничество с подобните регионални сдружения на бизнеса.

В програмата се предвиждат няколко срещи на членовете на Асоциацията, включително посветени на женското предприемачество, на био- и еко продуктите и  провеждане на бизнес форуми. В рамките на председателството ще бъде направен анализ на условията за бизнес в страните-членки, законодателните решения в подкрепа на инвестициите. Обсъдени бяха начините за разпространяване на добри практики в рамките на АВС. Оказа се, че все още има търговски палати, към които няма изградени арбитражни съдилища, в този смисъл асоциацията ще оказва методична помощ.

Асоциацията на Балканските палати е основана по инициатива на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) през септември 1994 г. Нейната основна задача е да съдейства на фирмите от страните членки в развитието на техните двустанни и многостранни връзки и да спомага за либерализацията на търговията на Балканите чрез конкретни предложения към правителствата. Асоциацията се ръководи от Президент, избиран за едногодишен срок  на ротационен принцип, и подпомаган от Секретариат и Работни групи.

Още новини