Начало Новини Актуално Българска фондова борса получи два сертификата от SGS България

Българска фондова борса получи два сертификата от SGS България

Актуално

Иван Такев и Бистра Илкова, изпълнителни директори на Българката фондова борса, официално получиха днес сертификати за съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005. Церемонията се състоя в сградата на БФБ, където Димитър Марикин, изпълнителен директор на SGS България и Николай Апостолов, началник отдел Индустриален в компанията, връчиха двата сертификата за Управление на качеството и Информационна сигурност.

БФБ премина през тежък и продължителен одит, който показа, че организацията е готова да бъде сертифицирани по международните стандарти.
Със сертификата за Управление на качеството БФБ подобрява управлението на организацията и резултатите от своята дейност. Гарантира пред емитентите и инвеститорите, участници на борсата управление на качеството, прозрачност на процесите, контролирана среда в организацията. Международният стандарт ISO 9001:2008 поставя изисквания за разработване и внедряване на ефективна Система за управление на качеството (СУК) в организациите, независимо от техния предмет на дейност. Изискванията на ISO 9001:2008 и внедряването на СУК осигурява способността на организацията да предоставя продукт,  или услуга с постоянно качество, в съответствие с изискванията на нейните клиенти и приложимите разпоредби на действащото законодателство, уточниха от SGS България.
Стандартът ISO/IEC 27001:2005 изисква внедряването на Система за управление на информационната сигурност, която да гарантира конфиденциалността и интегритета на информационните активи на БФБ, да управлява надеждния достъп до тях и да оптимизира използваните ресурси по съхраняването им. Според изискванията на този стандарт се обхващат основните аспекти на сигурността: оценка и управление на риска, управление на персонала, физическа сигурност, контрол на достъпа, сигурност при избора, закупуването и ползването на софтуер и хардуер, планове и действия в извънредни ситуации и кризи.  В Европа, а така също и в България системите за управление на сигурността на информацията (СУСИ) стават все по-популярни, поради факта, че те са приложими за всякакъв вид организации и че чрез тях се гарантира доверие между партньорите, гарантира се сигурността на всички видове информация, подобрява се икономическата ефективност на организациите чрез оптимизиране и намаляване на разходите.

За БФБ:
Българска Фондова Борса – София АД е лицензирана от Държавната комисия по ценни книжа за извършване на дейност като фондова борса на 09.10.1997г. и към настоящия момент е единствената действаща фондова борса в страната. Предметът на дейност на дружеството включва следните видове операции и сделки:
o    организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти;
o    организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа;
o    създаване и поддържане на клирингова система за гарантиране на поетите задължения по сделките с ценни книжа, извършвани на нея.
Основната мисия на БФБ-София е да съдейства за създаването и развитието на организиран капиталов пазар, който да осигури на борсовите членове и техните клиенти равен достъп до пазарната информация и еднакви условия за участие в търговията с ценни книжа.

За SGS България:
SGS е основана през 1878 г. в Руан, Франция, като фирма за контрол на зърно. През 1919 г. в Женева е преобразувана в Société Générale de Surveillance S. A. СЖС България е филиал на групата SGS и е официално регистрирана в страната през 1991 г. Компанията притежава голям опит и познания за нуждите на бизнес клиентите и условията на сертификационния пазар у нас. Към настоящия момент, на територията на страната, СЖС България разполага с офиси и лаборатории в София, Варна, Бургас, Русе, Пловдив, Плевен, Велико Търново и Добрич. Част от дейността им включва анализи на зърнени култури, строителни материали, нефт и нефтени продукти, генномодифицирани организми, както и микробиологични изследвания. В порт-фолиото на компанията влизат и услугите аутсорсинг, управление на риска, технически консултации и обучения.

Още новини