Начало Новини Актуално Българска банка за развитие вече е 100% държавна собственост

Българска банка за развитие вече е 100% държавна собственост

Актуално

До края на седмицата ще започне работа Комисията за прозрачност и контрол на публичните средства в Българска банка за развитие (ББР). Тя е създадена с цел проверка на съответствието на процедурите по отпускане на кредити от Българска банка за развитие АД в съответствие със Закона за Българската банка за развитие и Устава на Банката. Комисията ще провери отпускането на всички кредити над 1 млн. лв.

Проверката стана възможна след като министърът на икономиката Кирил Петков сключи договор за дарение с търговската банка, притежавала до момента 8 броя безналични акции, всяка с номинална стойност 100 лева, (000055% от капитала на ББР), по силата на който търговската банка прехвърли на държавата правото на собственост върху акциите. Така министърът на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала в общото събрание на акционерите на ББР, може да предприеме всякакви допълнителни, необходими корпоративни действия.

Поради големия обществен интерес Министерството на икономиката предоставя списъка на осемте най-големи кредитополучатели от ББР.

Кредити с размер над 140 млн. лв.:

  • Слънчев ден АД
  • Благоевград- БТ АД
  • Роудуей кънстракшън АД

Кредити с размер над 115 млн. лв.:

  • Маркет инвестмънт АД (Техномаркет)
  • Интернешънъл инвестмънтс ЕАД

Кредити с размер над 60 млн. лв.:

  • Параходство БМФ АД
  • Транспект АД
  • Инса Ойл ЕООД

Още новини