Начало Новини Актуално България си върна акредитацията за търговия с въглеродни емисии

България си върна акредитацията за търговия с въглеродни емисии

Актуално
Въглеродни емисии

Молбата на България за възстановяване на акредитацията на страната за участие в международната въглеродна търговия беше разгледана на 12-ата среща на Прилагащия орган към Комитета по изпълнение на задълженията на страните по Протокола от Киото, която се проведе на 3 и 4 февруари 2011 г. в Бон, Германия.

Компетентният международен орган разгледа искането на България и взе решение за неговото пълно и незабавно удовлетворяване.
С възстановяването на акредитацията на страната за участие в търговията с емисии се отваря връзката към международния регистър за транзакции, съобщиха от правителствената пресслужба. Подновява се възможността за включване в европейската търговия с квоти и единици по механизмите на Протокола от Киото.
Правото на България за участие в международната въглеродна търговия бе прекратено на 28 юни 2010 г. въз основа на констатация на компетентните международни институции за зле функционираща Национална система за инвентаризация на парникови газове в периода преди 2009 г. Това създаде големи затруднения за над 130 големи български предприятия и лиши държавата от шанса за финансови приходи чрез участие в международната търговия с квоти на емисии на парникови газове в продължение на седем месеца.
МОСВ осъществи редица фундаментални мерки за реформиране и укрепване на Националната система за инвентаризация на емисиите на парникови газове в екипна работа с експерти от министерствата на земеделието и храните, на икономиката, енергетиката и туризма, на транспорта и съобщенията, на вътрешните работи, Националния статистически институт и други институции. Значително бяха активизирани международните контакти и привличането на външна експертиза. Действията и мерките в международен план бяха осъществявани в тясна координация и взаимодействие с Министерството на външните работи.
Благодарение на тези действия поисканата от България нарочна проверка през октомври 2010 г. констатира, че е постигнат огромен напредък и не са останали съществени нерешени въпроси. Това даде възможност България да поиска възстановяване на акредитацията за международна търговия с емисии на парникови газове. С решението на компетентния международен орган след заседанието на 3 и 4 февруари 2011 г. искането на страната е изцяло удовлетворено.
 

Още новини