Начало Новини Актуално България си поставя за цел да оползотворява половината от отпадъците до 2013 г.

България си поставя за цел да оползотворява половината от отпадъците до 2013 г.

Актуално
отпадъци

Министерският съвет прие проект на закон за управление на отпадъците, с който се въвежда изискването до 2020 година България да рециклира поне 50 на сто от отпадъците. Това каза министърът на околната среда и водите Нона Караджова след днешното заседание на кабинета, на което измененията са приети.

Измененията предвиждат и задължение да повторно използване на биоразградимите отпадъци. До 2013 година оползотворяването трябва да е до 50 на сто от общото количество отпадъци, депонирани през базовата 1995 година. Общините, които изпълняват тези цели, ще бъдат освобождавани от отчисленията за всеки тон депонирани отпадъци.

Въвеждат се също цели за оползотворяване на строителните отпадъци. Изискванията са към 2020 г. е да бъдат рециклирани до 70 на сто от тези изхвърляните материали.

По отношение на отпадъците от черни и цветни метали се въвеждат нови ограничения, извън вече направените законови промени от началото на тази година. За да се преустановят кражбите на важна инфраструктура, се допълва изискването за безкасово заплащане по цялата верига на търговията с вторичните суровини.

Още новини