Начало Новини Актуално България се отказа от Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АКТА)

България се отказа от Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АКТА)

Актуално
Министерски съвет

Министерският съвет прие решение за спиране на процедурата по сключването от страна на България на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексико, Мароко, Нова Зеландия, Сингапур, Швейцария и САЩ (АКТА). С това на практика България спира всякакви действия по влизането в сила на споразумението, включително по ратифицирането му.

Решението за одобряване на АКТА бе прието на заседание на Министерския съвет на 16 ноември 2011 г. Споразумението беше подписано на 26 януари 2012 г. в Япония от ЕС и 22 държави членки, информираха от Правителствената пресслужба.

Споразумението третира търговските аспекти на правата на интелектуална собственост, които са предмет на общата търговска политика на ЕС. Единствено наказателно-правните разпоредби на АКТА са от споделена компетентност на ЕС и на държавите членки. Ето защо Решението на Съвета за подписване на АКТА от ЕС е прието единодушно от всички 27 държави-членки през м. декември 2011 г. и страна по Споразумението са ЕС и нейните държави членки.

За сключване и влизане в сила на Споразумението е необходимо съгласие от Европейския парламент и ратифицирането му от всички държави-членки. Предстои обсъждането на АКТА от Европейския парламент, като непостигането на съгласие по него ще доведе до прекратяване на процедурата по сключването му.

Независимо, че АКТА още не е факт, в много държави членки на ЕС, включително и в България, е налице загриженост сред гражданското общество относно прилагането на АКТА и защитата на гражданските права и свободи и по-специално тези на потребителите в интернет. АКТА не налага изменения в действащото ни законодателство, но протестите срещу споразумението в много други европейски страни и у нас показват липсата на подкрепа сред широката общественост. В резултат, по информация от Постоянното ни представителство в Брюксел, Германия, Холандия, Кипър, Естония и Словакия все още не са подписали споразумението, като Германия вероятно ще изчака обсъждането в Европейския парламент. Правителствата на други страни като Полша и Чехия се обявиха за замразяване на инициираните процедури за ратификация до оценка на въздействието на АКТА.

Още новини