Начало Новини Актуално България ще увеличи капитала си в Банката за развитие на Съвета на Европа

България ще увеличи капитала си в Банката за развитие на Съвета на Европа

Актуално
Увеличение на капитала

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да даде съгласие за увеличаване на капитала на България в Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ). България е член на най-старата международна финансова институция от 1994 г. Към 31.12.2010 г. записаният капитал на страната ни в БРСЕ възлиза на 1,135% или 37 491 хил. евро.

В писмото за шестото увеличение на капитала, което ще бъде разпространено до всяка страна-членка на Банката, за България е предвидено записаният капитал да нарасне с 24 968 хил. евро, от които 22 174 хил. евро чрез увеличаване на изискуемия капитал под форма на гаранции и 2 794 хил. евро – чрез частично включване на резервите в платения капитал, съобщиха от Правителствената пресслужба.

Предвижда се шестото увеличение на капитала на Банката да бъде ефективно от 30 юни 2012 г. при условие, че до 31 декември 2011 г. се получат потвърждения от най-малко 2/3 от акционерите.

Предложението на Управителния съвет на БРСЕ за увеличение на капитала се обосновава с възможностите за изпълнение на новия стратегически план за развитие на финансовата институция до 2014 г. Предложената схема позволява страните-членки да подкрепят изпълнението на плана без да извършват ефективно плащане от техните бюджети.

Главната цел на БРСЕ е финансирането на социални проекти, насочени към укрепване на социалното сближаване в Европа чрез три основни секторни направления на действие – засилване на социалната интеграция, управление на околната среда и подкрепа на обществената инфраструктура със социална насоченост.

Банката разполага и със специална доверителна сметка, чрез която може да отпуска безвъзмездна помощ при природни бедствия и военни действия, за бежанци, разселени лица, мигранти и уязвими групи. Предназначението на доверителната сметка е да субсидира лихвения процент по кредитите, предназначени за целева група страни, което прави кредитите едни от най-изгодните сред предоставяните от международните финансови институции.  

Още новини