Начало Новини Актуално България ще бъде домакин на Международна минна конференция и изложение

България ще бъде домакин на Международна минна конференция и изложение

Актуално

Стара ЗагораМеждународна минна конференция на тема Устойчиво развитие на минната индустрия в Централна и Източна Европа,ще се проведе за първи път в България, съобщиха от пресцентъра на Българска минно-геоложка камара. Форумът ще се проведе на 27 и 28 септември (зала България, Конгресен център, Международен панаир Пловдив АД). Страната ни ще бъде домакин и на Международно минно изложение ИНТЕРМИН ЕКСПО 2010 - Всичко за добивната индустрия от 27 септември до 2 октомври (Палата ХІV-покрита площ, сектор ХІІ-открита площ) в рамките на Международен технически панаир, Пловдив.

Официално Международната конференция и ИНТЕРМИН ЕКСПО 2010 се очаква да открие господин Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма от 13.00ч. в зала „България“, Конгресен център, Международен панаир Пловдив АД.
Организатори на конференцията са Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали и Българската минно-геоложка камара. Съорганизатори са Международен панаир Пловдив АД, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска агенция за инвестиции, Парламентарна комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм, Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Златен спонсор на събитието е  Дънди прешъс металс Инк
Организатори на ИНТЕРМИН ЕКСПО 2010 са Международен панаир Пловдив АД и Българска минно-геоложка камара.
В програмата на двудневната конференция са включени четири сесии: Място на страните от Централна и Източна Европа в европейския добив и преработката на минерални суровини. Възможности за инвестиции; Добри практики за взаимодействие между минната индустрия и публичната власт. Стратегии за растеж на минната индустрия в региона; Диалог със заинтересованите от добивната дейност страни; Нови енергоспестяващи и екологосъобразни технологии в добива и преработка на минерални суровини.
Участие в конференцията ще вземат Д-р Корина Хебестрайт, Директор на ЕВРОМИН, Г-н Брайън Рикетс, Генерален секретар на Европейската асоциация за въглища и лигнити, представители на отговорните институции в Централна и Източна Европа, минни компании от региона.
Суровините имат важна роля в икономиката на Европейския съюз и засягат различни области на политиката и икономиката на ЕС. Сектори като строителството, химическата, автомобилната, космическата, машинната индустрия, които формират около 1 324 млрд евро добавена стойност и осигуряват заетост на приблизително 30 млн. души в Европа, са зависими от достъпа до суровини.
Ето защо Европа днес е изправена пред необходимостта да изработи цялостна стратегия и да предприеме съгласувани действия, за да гарантира устойчивото развитие на европейската икономика.
Днес е време да поставим проблемите на минната индустрия открито, да дискутираме възможностите и целите, които се надяваме да се постигнат в партньорство с обществото., се казва в поканата на организаторите.
В България минната индустрия формира 5% от БВП, осигурява директна заетост на 30 000 души, а чрез свързани отрасли - на 120 000 души. Минералните суровини са жизненоважни за функционирането на съвременните общества и са в основата на почти всички отрасли.

Още новини