Начало Новини Актуално България съгласува с ЕК изменение на Програмата за развитие на селските райони

България съгласува с ЕК изменение на Програмата за развитие на селските райони

Актуално
Стара Загора

До края на месеца шестата нотификация на Програмата за развитие на селските райони трябва да бъде изпратена за официално съгласуване с Европейската комисия. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова при откриването на XVI-тото издание на Националния аграрен семинар Селското стопанство и всичко за него.

В събитието участваха и зам.-изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Драгомир Господинов, експерти от МЗХ и ДФЗ, както и представители на аграрния сектор от цялата страна, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство. 
Сред най-важните предложения за изменения в ПРСР са прехвърляне на остатъчния бюджет по мярка 611 „Доплащания към националните плащания” към негарантирания бюджет на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за инвестиции в секторите овощарство и зеленчукопроизводство, за проекти на млади фермери и полупазарни стопанства, за земеделска техника и други инвестиции извън гарантирания бюджет на мярката, увеличаване на компенсаторните плащания и размера на подпомаганите площи по мерки 211 и 212 за необлагодетелстваните райони и 214 „Агроекологични плащания”, комбиниране на държавната помощ за сектор животновъдство с кандидатстването по мярка 121, отпадане на възрастовата граница от 60 години за кандидатите по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, стартиране на новата мярка 213 „НАТУРА” и др.
„Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР) ще поиска прехвърляне на допълнителни средства към бюджета на т.нар. общински мерки, към които има огромен инвестиционен интерес. На предстоящото заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР, което ще се проведе в началото на месец декември, ще бъде обсъден Доклада на Междинната оценка на ПРСР и предложенията, която тя дава за прехвърляне на средства между мерките на Програмата”.
Пред участниците в семинара зам.-министър Боянова представи предстоящите промени в ПРСР, включени в шестата нотификация.
13 808 заявления с обща стойност на поисканата субсидия по тях в размер на 5,3 млрд. лева са подадени по ПРСР от началото на прилагането й до момента, отчете зам.-изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Драгомир Господинов. Към 15 ноември 2010 г. са подадени 7 015 заявки за плащане на обща стойност 1,198 млрд. лева.  До дни се очаква да стартира новата интернет страница на ДФЗ, в която бенефициентите по Програмата ще могат да проверяват актуалния статус на проектите си чрез въвеждане на Уникалния им регистрационен номер (УРН).
По отношение на директните плащания зам.-министър Светлана Боянова отчете, че обновяването на орто-фото картата на страната върви в срок, самолетното заснемане е приключило и се извършва последващата обработка на снимките. Заложеният срок по плана за действие за предаването на ДФЗ – РА на обновената база данни е 31 януари 2011 г. Изплащането на субсидиите ще започне след като приключат всички проверки на Фонд „Земеделие”, т.е. през февруари догодина.
„Към момента не съществуват опасения за зърнения баланс на страната. Износът на пшеница е по-голям от предишни години, но не застрашава производството на хляб”, това отговори зам.-министър Боянова на журналистически въпроси. От 3,8 млн. тона произведена пшеница през тази година, износът към момента възлиза на 1,5 млн. тона”.
По време на семинара Светлана Боянова и Драгомир Господинов отговориха на множество въпроси на земеделски производители, свързани както с изпълнението на Програмата за развитие на селските райони, така и с очертаването на площите в системата ИСАК, директните плащания на площ, управлението на земите от държавния поземлен фонд и вижданията на България за бъдещето на Общата селскостопанска политика на ЕС.
На официална церемония по-късно днес зам.-министър Боянова ще връчи наградите на „Добрички панаир” в категориите – „Агробизнесмен” и „Земеделска кооперация”.
 

Още новини