Начало Новини Актуално България работи активно по изработването на своя първи Национален план за действие за борба с антисемитизма

България работи активно по изработването на своя първи Национален план за действие за борба с антисемитизма

Актуално

Заместник-министър Костадин Коджабашев участва в кръгла маса за обсъждане на проект на Национален план за действие за борба с антисемитизма. Събитието бе организирано от Министерството на външните работи, в рамките на проект „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство", финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Заместник-министър Коджабашев подчерта, че България е активен участник във всички водещи международни форуми, посветени на борбата с нетърпимостта, омразата и дискриминацията, в това число и антисемитизма. Страната ни се гордее с традициите на търпимост и интеграция на хора от различни етноси и религии в нашето общество, допълни Костадин Коджабашев и открои спасяването на българските евреи по време на Втората световна война като вдъхновение за борбата със съвременните прояви на антисемитизъм и положителен пример за идните поколения. Заместник-министърът на външните работи пожела успешна по-нататъшна работа и скорошно завършване на проекта на националния плана за действие, в духа на най-добрите традиции и ценности на българското общество.

Участие в дискусията чрез видеоконферентна връзка взе координаторът на Европейската комисия за борба с антисемитизма, г-жа Катарина фон Шнурбайн, която предостави конкретни бележки и предложения, като отбеляза и спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. Във форума участваха заместник-министри и други представители от всички държавни институции с компетенции в областта на борбата с антисемитизма, заместник-ръководителят на Посолството на Държавата Израел, представител на Норвежкия център за изследване на Холокоста и малцинствата, който е партньор в разработването на проекта на националния план за действие, както и представители на българските евреи, гражданското общество и академичните среди.

По време на форума бяха направени множество конкретни предложения в различни области, за по-ефективно противодействие на антисемитизма.

Проектът на националния план следва модела на Стратегията на ЕК за борба с антисемитизма и насърчаване на еврейския живот от 2021 г.  и се разработва в изпълнение на един от националните ангажименти, поети по време на Международния форум на най-високо равнище за възпоменанието на жертвите на Холокоста и борбата с антисемитизма, в Малмьо през 2021 г. Планът цели засилване на капацитета и експертизата на българските институции, повишаване на обществената информираност и разширяване на академичните изследвания. Основният приоритет е предотвратяването на антисемитизма и борбата с всичките му проявления, като се гарантира съхраняване на еврейската култура и живот.

Още новини