Начало Новини Актуално България получава европейски средства за спиране на ядрени мощности

България получава европейски средства за спиране на ядрени мощности

Актуално

България получава европейски средства за затваряне на ядрени мощностиПарламентарната комисия по промишленост, изследвания и енергетика одобри становището си по регламента на Съвета на министрите за извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения в България, Литва и Словакия. Засилването на контрола и мерките за ядрена безопасност бяха сред основните въпроси, обсъдени от евродепутатите.

Трите държави (Литва, Словакия и България) използваха стари ядрени реактори, за които международната общност заключи, че са прекалено стари и не биха могли да бъдат ефективно модернизирани, за да отговарят на минималните изисквани стандарти за безопасност. В тази връзка, Европейската комисия трябва да осигури ефективното и икономично използване на еврофондовете, съобщиха от българската пресслужба на ЕП. Целите трябва да съответстват на наличния бюджет и на създаването на разбираеми показатели за изпълнение, които впоследствие да могат да бъдат контролирани и отчитани по необходимост за изпълнението на програмата като цяло, каза докладчикът на Европарламента, Giles Chichester (EКР, Обединено кралство).

Регламентът на Съвета ще продължи финансовата помощ на ЕС за България, Литва и Словакия с цел постигане на необратимо извеждане от експлоатация на ядрените мощности в страните на блокове 1—4 на АЕЦ Козлодуй, блокове 1 и 2 на АЕЦ Игналина и блокове 1 и 2 на Бохунице VI. Регламентът постановява създаването на многогодишна програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрените съоръжения през периода 2014—2020 г., като междувременно трите държави членки ще трябва да покриват конкретни условия и цели, за да се продължи финансовата помощ от ЕС. Нужно е Комисията да следи и отчита прогреса, осъществен от трите страни.

Бюджет
Предложението на Европейската комисия предвижда 208 503 000 евро по програма Козлодуй за периода 2014—2020 г., 229 629 000 евро за програма Игналина за периода 2014—2017 г. и 114 815 000 евро по програма Бохунице за периода 2014—2017 година. След срещата си на 7—8 февруари Съветът на министрите на ЕС предложи следните суми: 260 милиона евро за Козлодуй за периода 2014—2020 г., 400 милиона евро за Игналина за периода 2014—2020 г. и 200 милиона евро за Бохунице за 2014—2020 година. Европейският парламент е единствено консултиран по този регламент, като парламентарната комисия по енергетика не направи никакви предложения по бюджета на програмите.

Условия и оценка
България, Словакия и Литва ще трябва да покрият определени цели, като например да транспонират Директивата за ядрена безопасност в своето национално законодателство и да представят пред ЕК подробен план за извеждане от експлоатация на ядрените си съоръжения. Членове на комисията по енергетика предлагат тези планове да включват информация за очаквани проекти, конкретни действия, както и информация за това как националното съфинансиране ще бъде осигурено в дългосрочен план.

Евродепутатите предлагат Комисията да наблюдава изпълнението на програмите и да направи оценка за прогреса на държавите до края на 2017 г., докато ЕК предложи тази оценка да бъде направена до края на 2015 година. Европейската комисия може да преразгледа размера на отпуснатите средствa, ако е необходимо, като тяхното преразглеждане не трябва да застрашава стандартите за безопасност на ядрените съоръжения, се казва в приетия от парламентарната комисия по енергетика текст.

Следващи стъпки
Европейският парламент е консултиран по този регламент. Становището на ЕП ще бъде гласувано по време на пленарната сесия през април или май.

Още новини