Начало Новини Актуално България може да стане петата врата за достъп на Тунис до пазарите на ЕС

България може да стане петата врата за достъп на Тунис до пазарите на ЕС

Актуално

С участието на повече от 50 компании от България и Тунис, в Българска търговско-промишлена палата (БТПП) се проведе бизнес форум, който е в рамките на 14-та сесия на българо-тунизийската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Бизнес форума бе открит от г-н Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетика и туризма на България и Афиф Шелби – министър на индустрията и технологиите на Тунис.

На събитието бяха представени фирми от хранително–вкусовата и химическата промишленост, селското стопанство, строителството, ВЕИ, туризма, производството натекстил и др, съобщиха от пресцентъра на БТПП.
Г-н Георги Стоев – заместник председател на БТПП и г-н Али Слама  – вицепрезидент на Съюза на индустрията , търговията и занаятите на Тунис (UTIСA) подписаха споразумение за сътрудничество.В рамките на бизнес форума бяха представени предимствата за инвестиране в икономиките на двете страни и възможностите за увеличаване на стокообмена.
Жалко е инвестициите на Тунис в българската икономика сега да бъдат сведени до цената на един апартамент в центъра на София. Ние искаме да окуражим и да възвърнем търговските позиции на България - каза по време на форума министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Ние приветстваме партньорите от Тунис и те ни приветстват, въпросът е да работим за повишаване на стокообмена и връщането му на нивата от преди повече от една година. Министър Трайков напомни, че България и Тунис имат широк потенциал за сътрудничество в сферата на минното дело, селското стопанство, леката промишленост, изграждането на оборудване за възобновяеми енергийни източници и туризма. Тези теми са били  разисквани по време на разговорите с министъра на индустрията и технологиите на Република Тунис г-н Афиф Шелби.
Министър Трайков подчерта, че България и Тунис създават добра рамка за партньорство с подписването на споразумения в областта на туризма, за сътрудничество между агенциите за насърчаване на малките и средните предприятия, за премахване на визите за притежатели на дипломатически, специални и служебни паспорти.
Двете страни имат широк потенциал за интензифициране на сътрудничеството и в контекста на партньорството между средиземноморските държави и ЕС, така че България да стане петата врата за достъп на продуккцията на Тунис за пазарите на Европейския съюз - допълни  министър Трайков. В рамките на Българо-тунизиския форум в БТПП, той отбеляза потенциала на България като атрактивна дестинация за културен туризъм, СПА и зимен туризъм и както и възможностите за сътрудничество в минното дело, леката промишленост и енергетиката от българска страна, а от тунизийска за взаимодействие в областите на леката промишленост, селското стопанство и производството на храни.
По данни на статистиката през 2009 г. Тунис заема 34-о място в износа на България и 72-ро място във вноса на България. Двустранният стокообмен възлиза на 83.95 млн.щ.д., в това число износ 75.64 млн.щ.д. и внос 8.31 млн.щ.д.

Още новини