Начало Новини Актуално България може да реализира проекти за 126,6 млн. евро

България може да реализира проекти за 126,6 млн. евро

Актуално
Министерски съвет

Правителството утвърди подписаните през м. юни т. г. меморандуми за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 между България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между България и Норвегия и предлага на Народното събрание да ги ратифицира. Двата механизма се прилагат с цел намаляване на икономическите и социалните различия в ЕИП.

В рамките на Финансовия механизъм за ЕИП ще се подкрепят проекти в интегрираното управление на морските и вътрешни води, биоразнообразие и екосистеми, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, неправителствени организации, деца и младежи в риск, инициативи в областта на публичното здраве, консервация и възобновяване на културното и природно наследство, ще се отпускат стипендии. Договорената сума за България е 78,6 млн. евро, съобщиха от Правителствената пресслужба.

По Норвежкия финансов механизъм ще се финансират проекти, свързани с иновации за зелена индустрия, насърчаване на достойни условия на труд и на тристранния диалог, изграждане на капацитет и институционално сътрудничество с норвежки публични институции, инициативи за обществено здраве, превенция на домашното насилие, взаимодействие в рамките на Шенген и противодействие на трансграничната и организирана престъпност, изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт, корективни услуги. Договорената сума за България е 48 млн. евро.

С проекти по финансовите механизми могат да кандидатстват всички публични, частни или неправителствени организации, които са регистрирани като юридически лица в България, както и международни организации. Очаква се разработването на програми от страна на определените програмни оператори до края на 2011 г. и обявяването на покани за набиране на проектни предложения през 2012 г. Крайният срок за обявяване на проектите е 30 април 2014 г., а крайният срок за изпълнението им – 30 април 2016 г.

Още новини