Начало Новини Актуално България има шанс да заимства опит и екологични практики от водещите европейски региони

България има шанс да заимства опит и екологични практики от водещите европейски региони

Актуално

Двудневна работна среща на партньорите от 9 държави, обединени в мрежата ECREIN се проведе в Стара Загора. ECREIN е мрежа на европейски клъстери и региони за екоиновации и инвестиции в екологични дейности. Област Стара Загора е част от обединението от началото на м.г. благодарение на целенасочените усилия на Търговско-промишлена палата – Стара Загора и подкрепата на областната администрация и на други институции, които имат пряко отношение към екологичните проблеми. Тема на форума в Стара Загора беше Насърчаване на бизнеса за производство на еко продукти и за предлагане на еко услуги.

„Убеден съм, че промишленото производство и чистата природа не са несъвместими понятия и мостът между тях са екоиновациите и инвестициите в дейности, които опазват околната среда”, заяви по време на откриването на срещата областният управител на Стара Загора Йордан Николов. Той коментира, че включването на Стара Загора в мрежата за иновации и екоинвестиции е голям шанс за регион, защото са създадени възможности за обмяна на успешни европейски практики.

Гостите бяха запознати с изпълнените от ТПП – Стара Загора и от Тракийския университет през последните 2 години проекти с екологична насоченост. Чуждестранните партньори представиха свои практики и екологични проекти. Немската провинция Баден Вюртенберг, например, се ръководи от Зелено правителство и то е първото по рода си на регионално ниво в Германия. Независимо, че в близкото минало е имало твърде много насърчителни мерки за развитие на зелената индустрия, Министерство на околната среда на провинция всяка година връчва приз на екологично ориентирани фирми, съобщи представителят на министерството Томас Щер. Той е убеден, че регионът му ще бъде лидер в екотехнологичната индустрия, но е готов да пренесе в Германия всяка добра практика от България, която дава конкурентни предимства на бизнеса.
„В Лион работим по проект, който е насочен към малки и средни предприятия и е силно работещ финансов инструмент. Подпомагат се фирмите, които произвеждат екопродукти, извършват екоуслуги и използват възобновяеми енергийни източници”, съобщи Севрин Лашарм, координатор на европейската мрежата ECREIN.
Много от участниците в срещата заявиха, че целта днес е да бъдат насърчавани, най-вече с финансови механизми, всички производители, а не отделен сектор. Тогава резултатите ще бъдат много по-големи и видими за всички. А от разговорите на форума пролича, че много често проблемите, свързани с опазването на околната среда са общи за държавите в Европа. Пренасянето на готови решения в България е пътят за спестяване на много време и средства.

За България екоиндустрията е новост. Малко фирми могат да си го позволят да направят подобни инвестиции, още повече, че няма финансови насърчителни мерки, съобщи Красимира Соколова. Но и в Старозагорска област има добри примери, въпреки че все още са малко, каза Красимира Соколова, зам.-председател на ТПП – Стара Загора. Щадящи природата практики вече се прилагат при по-ефективно решаване на проблема с пластмасовите и каучукови отпадъци, негодни за употреба електроуреди и електроника и др.

Още новини