Начало Новини Актуално България и Катар ще реализират инвестиционни проекти за 100 млн. евро

България и Катар ще реализират инвестиционни проекти за 100 млн. евро

Актуално

Премиерите на Катар и на България

Проектът на рамково споразумение за инвестиции между България и Катар беше одобрен на днешното правителствено заседание. С него двете страни се договарят да насърчават инвестициите на парични потоци помежду им, да инвестират в проекти, заедно и поотделно, да подпомагат инвестициите на институции и компании от разнообразни икономически, търговски, селскостопански и индустриални сектори.

Двете страни се съгласяват да осъществят инвестиционни проекти с първоначален размер от 100 млн. евро. Срокът на споразумението е една година, съобщиха от правителствената пресслужба.

Одобрени бяха и проектите на меморандуми за разбирателство за сътрудничество в областта на инвестициите с юридически лица от Катар – с Катари диар за сътрудничество в областта на инвестиции в недвижимите имоти и с държавното дружество Катара Хоспиталити – в областта на туризма и хотелиерството.

Одобрен беше и проект на меморандум за разбирателство между правителството на България и правителството на Катар, представлявано от Qatar Mining Company. Документът създава възможности за интензифициране на отношенията чрез реализиране на съвместни стратегически бизнес проекти в минния отрасъл на територията на България.

С меморандума България предоставя на Qatar Mining Company право за извършване на финансови, правни, технически, търговски и всички други необходими проучвания с цел катарската държавна компания да оцени приложимостта и годността на предложените проекти за инвестиции в минното ни дело. По този начин ще се създадат реални предпоставки за привличане на катарски инвестиции в България.

Кабинетът одобри и проект на междуправителствена спогодба за сътрудничество в областта на културата между България и Катар. Проектът регламентира възможностите за сътрудничество в музейното и библиотечно дело, театъра, изобразителното изкуство, фотографията, уточнява ангажиментите на двете страни по повод провеждането на съответните културни инициативи.

Приет беше също двустранен междуправителствен меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на здравеопазването. То ще се осъществява в областта на здравното законодателство, първичната медицинска помощ, качеството и стандартите в здравеопазването, здравните информационни системи, биомедицинските изследвания. Двете страни ще насърчават съвместните изследвания, обмена на медицинска информация и медицински специалисти, провеждането на семинари, работни срещи и конференции.

Очаква се документите да бъдат подписани на 17 май 2012 г. в рамките на официалното посещение в България на министър-председателя на Катар шейх Хамад бин Джасем ал Тани.

Още новини