Начало Новини Актуално България и Гърция интензифицират икономическите контакти между двете страни

България и Гърция интензифицират икономическите контакти между двете страни

Актуално

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) Трайчо Трайков подписа днес три протокола за разбирателство и сътрудничество в областта на енергетиката, икономиката и туризма по време на съвместното заседание на правителствата на Р България и Р Гърция. То се проведе в резиденция Бояна, водено от премиерите на двете страни Бойко Борисов и Георгиос Папандреу, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ.

Първият документ, под който заедно с министър Трайков подписа си сложи Лука Катцели, министър на икономиката, конкурентоспособността и корабоплаването на Р Гърция е съвместна декларация за насърчаване на икономическото и бизнес сътрудничеството между двете държави. С него се цели увеличаване обема на търговията и износа, съвместно участие на компании от двете страни в изложби и международни панаири, сътрудничество в рамките на програмите на ЕС INTERREG и трансграничното сътрудничество, обмен на информация за предотвратяване или общи действия при настъпване на значими природни бедствия и др.
Вторият документ е протокол за сътрудничество в областта на туризма, подписан от министър Трайков и Павлос Йероланус, министър на културата и туризма. В него са посочени  възможностите за сътрудничество в областта на културния туризъм със специално отделено внимание на винените културни маршрути през границите на двете страни, за директни контакти на национални асоциации на пътните и туристическите компании, за промоция на религиозни маршрути за туристи от двете страни, обмяна на опит в яхтения и круизен туризъм, промоция на зимен спортен туризъм, социален, училищен, създаване на общи туристически пътеки в пограничните райони и др. В документа се предвиждат възможностите за отваряне на нови гранични пунктове при Арда-Паранести и Рудозем-Ксанти за улесняване обмена на туристи между двете страни.
С Тина Бирбили, министър на околната среда, енергетиката и изменението на климата министър Трайков подписа Протокол към Меморандума за разбирателство в областта на енергетиката. С него двете страни се ангажират да подкрепят проекти и задълбочат Европейската енергийна сигурност чрез диверсификацията на източници, маршрути и доставчици на природен газ, включително чрез завършване на газовата междусистемна връзка Гърция-България (IGB) до 2013 г., изграждане на междусистемен електропровод 400 kV подстанции – Марица Изток – Неа Санта. Документът предлага проекта Южен поток да бъде определен като приоритетен за ЕС в рамките на  Trans European Energy Networks (TENs) заради потенциалния му принос за енергийната сигурност на Европа чрез диверсификация на маршрутите. С оглед енергийното спестяване в борбата с климатичните промени и значението на ВЕИ, двете страни се споразумяха да повишат сътрудничеството си в тези сектори с цел изпълнението на целите на ЕС.
За насърчаване на търговските връзки между двете страни ръководителя на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Мариана Велкова заедно с президента на Външнотърговският съвет на Гърция Александрос Холевас подписаха Меморандум за разбирателство между двете институции. Документът е насочен към подпомагане на връзките между бизнес средите на двете страни за насърчаване на експорта на стоки и услуги, трансгранично сътрудничество на местните предприятия, обмен на информация, конференции, семинари в областта на търговията и др.

Стокообменът между РБългария и РГърция отчита ръст от 2,2%, показват данните за първите три месеца на 2010 г. в сравнение със същия период на предходната година. Вносът е нараснал с 0,7 % , а износът отчита ръст от 3,5 %. Търговското салдо между двете страни също отчита ръст от 24,9 %.  Гърция е на шесто място от общия стокообмен на страната ни, а в износа ни за разглеждания период южната ни съседка е на четвърто място със 8,2% от целият износ на Република България. Във вноса ни за същия период Гърция е на пето място с 8,2% от целия ни внос.

Още новини