Начало Новини Актуално България е в групата на фискално стабилните в региона

България е в групата на фискално стабилните в региона

Актуално
Фискална стабилност

По стойности на индикаторите за добро управление България има водеща позиция на Балканите, а по някои критерии надминава дори и развитите европейски икономики. Това сочи анализ на фискалната стабилност на България и избрани европейски държави, изготвен от дирекция Икономически анализи и прогнози на Министерството на финансите.

Индикатори за добро управление са отчетност; политическа стабилност и отсъствие на насилие и тероризъм; ефективност на публичния сектор, качество на регулаторната рамка, както и правоприлагане и контрол на корупцията, съобщиха от пресцентъра на финансовото министерство. Анализът, основан на тези индикатори, е допълнен с индикатора за устойчивост на публичния дълг. Това са разходите за застраховка срещу правителствен фалит спрямо дълговите ценни книжа, измерени чрез Credit Default Swap (CDS). По отношение на показателя CDS, от 2010 г. досега, страната ни попада в групата на стабилните и привлекателни за инвестиции държави от региона, е заключението в анализа.

В първата си част бюлетинът разглежда основните дефиниции за фискална уязвимост, възприети в професионалната практическа и научна литература, както и алтернативните методи за изследване и оценка на фискалната уязвимост на икономиките. Във втората си част бюлетинът представя избрания аналитичен подход, а получените резултати са представени в последната част на бюлетина.

По отношение на динамиката на CDS през 2009 г. България е била в групата на нестабилните страни. През 2010 г. в резултат на стабилната и последователна фискална политика България се изкачва от 13-то на 9-то място в разглежданата група от 16 държави, като вече е с коефициент близък до нула, което свидетелства за преминаването й в групата на стабилните и привлекателни за инвестиране страни. До средата на 2011 г. България се придвижва с още две места до седма позиция, като тази динамика се дължи на добрите бюджетни практики, строгата фискална дисциплина и частичното внедряване на Пакта за финансова стабилност.

Анализът откроява сферата на правоприлагането и борбата с корупцията като един от наложителните приоритети за бъдещото подобряване на инвестиционния климат и запазване на икономическата стабилност. Запазването на данъчно-осигурителната тежест и последователната политика за редуциране на бюджетния дефицит е оптималната стратегия в краткосрочен план, особено в условията на функциониращ валутен борд, считат анализаторите на МФ.

Още новини