Начало Новини Актуално България е изнесла 1370 кг розово масло на средна цена от 9168 евро за килограм през 2023 г.

България е изнесла 1370 кг розово масло на средна цена от 9168 евро за килограм през 2023 г.

Актуално

През 2023 г. от България са изнесени 1370 кг розово масло на средна експортна цена от 9 168 евро за килограм. Това стана ясно на заседание на Консултативния съвет по маслодайна роза, в което участваха представители на Българска асоциация биопродукти, Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика, Професионална асоциация на розопроизводителите в България, Национален център по обществено здраве и анализи, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Институт по розата и етеричномаслените култури, Национален клонов съюз на производители на етерично маслени култури.

На заседание на Консултативния съвет по маслодайната роза, което се проведе в Министерството на земеделието и храните, министър на земеделието и храните Кирил Вътев коментира, че маслодайната роза е символ на България и качествата на традиционното българско розово масло го правят безспорен световен лидер и изрази необходимостта от повишаване на добавената стойност по веригата на производството на етеричномаслени култури.

По данни на дирекция Растениевъдство към 7 март 2024 г. в регистъра на розопроизводителите фигурират 2 943 розопроизводители, с регистрирани 5 367 ха площи, съгласно Закона за маслодайната роза. Регистрираните преработватели са 67, а 53 са регистрираните обекти за преработка на розов цвят.

Във връзка с искането на браншовите организации за завишен контрол през предстоящата кампания, Министерството на земеделието и храните ще организира проверки на пунктовете за изкупуване и на дестилериите, както и за наличието на договори за изкупуване по изискване от Закона за маслодайна роза. Проверките ще се осъществяват съвместно с Националната агенция за приходите, Агенцията по труда и областните дирекции Земеделие в областите, където се отглежда маслодайна роза. По искане на браншовите организации, Консултативният съвет реши да бъде възстановена работната група, която изработи законопроект за изменение и допълнение на Закона за маслодайната роза и Стратегия за развитие на сектора.

Във връзка с недостига на работна ръка за прибиране на реколтата и проблемите с еднодневните трудови договори, които производителите срещат, беше решено Министерството на земеделието и храните да обсъди въпроса с Министерството на труда и социалната политика. Бяха разгледани кандидатурите на организации, които искат да се включат в съвета.

Източник: divident.eu

Още новини