Начало Новини Актуално България е а 6-то място по съответствие на водите с международните стандарти

България е а 6-то място по съответствие на водите с международните стандарти

Актуално
Качества на водата

Водите за къпане в страната ни отговарят на всички изисквания за качество и са безопасни. Това сочат наблюденията и през миналата година на МЗ. Те се потвърждават и от ЕС, според чиято класация България е на шесто място по съответствие на водите с международните изисквания. С оглед на летния сезон от 1 юни в страната започнаха и интензивните планови проверки и взимане на проби за анализ  от РЗИ от всички обществени зони за къпане, съобщиха от пресцентъра на здарвното министерство.

93 са зоните за къпане в страната на открити водни площи, като 89 от тях са разположени на Черноморието. Всички те се контролират от РЗИ и резултатите показват, че отговарят на задължителните изисквания за качество и безопасност на водите. Едва 14 са зоните, които не отговарят на по-строгите препоръчителни критерии за къпане. Повечето то тях се намират в района на Варна. Основните причини, които влошават качеството на водите за къпане по Черноморието са недостатъчния брой и капацитет на пречиствателните станции за отпадъчни води. Въпреки това Европейската комисия за миналата година отрежда страната ни на шесто място сред всички държави-членки по чистота на водите за къпане.

Процентът на съответствие на водите за къпане, които отговарят на по-строгите препоръчителни изисквания на европейското законодателство у нас е 85,1%, при среден процент за целия Европейски съюз – 79,5. При вътрешните сладководни води за къпане процентът на съответствие на препоръчителните стойности е 100% при 92,1% средно за Европейския съюз. Страната е и една от осемте страни членки на ЕС, които през сезон 2010г. нямат води за къпане несъответстващи на задължителни изисквания.

На контрол в страната подлежат и басейните. У нас има регистрирани 1 281 открити и 488 закрити басейни (общият им брой през 2002 г. е бил 449). Най-висок е броят им в областите Бургас – 478, Варна – 264, Благоевград - 171 и Добрич - 135. Най-малък е в Търговище и Шумен – по 3 и област Видин – 4 басейна. На наблюдение подлежат микробиологични и физико-химични показатели. Задължително се проверява и ефективността на дезинфекцията на водата в басейните и на санитарно-битовите помещения – съблекални, бани, тоалетни и др. Контролират се и самите биоцидни препарати (дезинфектанти), които се използват за почистването им. През миналата година РЗИ са извършили 18 188 анализа по физико-химични и 15 082 изследвания по микробиологични показатели. Несъответстващите на изискванията анализи по физико-химични показатели общо за страната са 4,61%, а по микробиологични – 4,48%.

Освен проверките в рамките на държавния здравен контрол законодателството задължава собствениците на басейните да извършват собствен мониторинг на качеството на водите в тях. По този ред в РЗИ са извършени още 30 208 платени анализа, по искане на фирмите, стопанисващи басейните.

При установени нарушения, както и отклонения в качеството на водите, в зависимост от степента на здравния риск се предприемат различни принудителни административно-наказателни мерки - издаване на предписания с разписани задължителни мерки и срокове за изпълнението им, налагане на глоби и имуществени санкции, временно спиране на обектите до отстраняване на нередностите. Глобите, които се налагат при първо нарушение са от 200 до 3 000 лв., а при повторно - от 500 до 5 000 лв. При неизпълнение на заповед за спиране на обект санкцията може да достигне до 30 000 лв.

Още новини