Начало Новини Актуално „България дарява“ - национална кампания за популяризиране и насърчаване на дарителството към граждански организации и сд

„България дарява“ - национална кампания за популяризиране и насърчаване на дарителството към граждански организации и сдружения

Актуално

Алтернатива-55Търговско-промишлена палата - Стара Загора се обръща към бизнеса в региона с призив да подкрепи каузата на Гражданско сдружение Алтернатива 55 - Стара Загора за подпомагане на децата от Центъра за деца с генерализирани разстройства в развитието - за ранно насочване към избор на подходяща професия, отговаряща на интересите, възможностите и потребностите за тяхното развитие, социализиране и достоен самостоятелен живот като възрастни хора.

„България дарява“ е национална кампания за популяризиране и насърчаване на дарителството към граждански организации и сдружения. Провежда се от 22 до 31 март 2019 г.

Общоизвестно е, че у нас младите хора с увреждания много трудно намират работа. Крайно необходимо е и в България, както в много страни по света, да се създадат за тях условия макар и за почасова работа, за да се чувстват полезни, а да не живеят само от социални помощи. Затова е много важно е да им помогнем рано да бъдат насочени към подходяща за тях професионална сфера - чрез информиране, обучение и подкрепа. Подкрепете каузата на Гражданско сдружение „Алтернатива 55”- Стара Загора да подпомогнем децата от Центъра за деца с генерализирани разстройства в развитието - за ранно насочване към избор на подходяща професия, отговаряща на интересите, възможностите и потребностите им , за тяхното развитие, социализиране и достоен самостоятелен живот като възрастни хора.

Лесно е!

Да покажем съпричастност!

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” работи с деца с ГРР - Аутизъм над 10 години. Чрез тази кауза се стремим да създадем устойчива Програма за ранно професионално насочване и обучение на децата от Центъра за социална рехабилитация и интеграция, който администрираме, която да е материално обезпечена и да бъде прилагана дългосрочно. Предвиждаме реализиране на Програмата в 3 основни групи дейности, с над 30 деца, съобразени със специфичните възможности на децата:

  • Дейности, свързани с формиране на умения за готвене; шиене; гладене; отглеждане на цветя-които не само ще развият основни жизнени умения, но и могат да са основа за бъдеща професия.
  • Дейности, свързани с развиване на умения за работа със съвременни технически средства. Децата ще бъдат обучени за работа с фотоапарат, копирна техника и компютър.
  • Насочване към IT професии. Известно е, че децата с Аспергер синдром на аутизъм, поради особеностите в мисленето си, са търсени за работа в IT сектора. С програмата искаме да затвърдим и разширим постигнатите добри резултати през миналата година с 3 деца, подпомогнати от ЗалаЛаб (една от водещите IT компании в града) за насочването и подпомагането им за развитие в тази област.

Реализирането на дейностите ще се осъществява в специално оборудван кабинет, като пространството и оборудването са пригодени така, че да бъде гарантирано безопасното и успешно реализиране на програмата. Всяко дете ще работи с помощта и под прякото наблюдение на ангажирания с дейността специалист.

Банкова сметка:

IBAN BG88FINV91501215946698

BIC FINVBGSF

ПИБ АД Стара Загора

Още новини